Minister Kuipers heeft CAHAL, het samenwerkingsverband van het LUMC en Amsterdam UMC, op 13 april geïnformeerd over zijn definitieve besluit ten aanzien van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen. De minister kiest ervoor deze zorg te concentreren in de interventiecentra in Rotterdam en Groningen. CAHAL is uitermate teleurgesteld over het definitieve besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in slechts twee centra, waarvan CAHAL geen deel uitmaakt. Wij maken ons zorgen over de effecten van dit besluit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg voor huidige en toekomstige patiënten, voor onze zorgverleners en voor de kinderhartzorg in Nederland in het algemeen. CAHAL en de betrokken umc’s LUMC en Amsterdam UMC zullen het besluit en de bijbehorende onderbouwing grondig bestuderen en zich beraden op vervolgstappen. Een nadere reactie volgt op een later moment.

Fotografie: Sandra Stokmans