Carla Hollak, sinds 1 mei hoogleraar Medicines and Society, is gekozen tot lid van de KNAW. De circa 600 leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines. Een lidmaatschap is voor het leven. Op maandag 30 september worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd.

Carla Hollak heeft haar onderzoek sinds de jaren negentig gericht op zeldzame stofwisselingsziekten bij volwassen patiënten, met name op de lysosomale stapelingsziekten. In 2008 werd zij hoogleraar Metabole Ziekten, in het bijzonder de erfelijke stofwisselingsziekten, aan de Universiteit van Amsterdam en Amsterdam UMC. Eerder, in 2004, zette ze een polikliniek op voor volwassen patiënten en ontwikkelde samen met andere UMC’s een netwerk om richtlijnen op te stellen voor de behandeling. Hollak is een groot voorstander van onafhankelijk onderzoek. Dat leidde tot internationale publicaties en consensus over doelmatig gebruik van vaak kostbare behandelingen. Die ervaringen zette ze vervolgens in voor onderzoek naar betere toegang en betaalbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, waaronder alternatieve routes van productie en vergoeding.

Betaalbaarheid medicijnen

Landelijke bekendheid kreeg Hollak toen ze samen met de ziekenhuisapotheek van Amsterdam UMC zorgde dat een geneesmiddel voor een zeldzame ziekte beschikbaar bleef door een apotheekbereiding. Dat resulteerde in 2019 in de oprichting van het platform Medicijn voor de Maatschappij. Hollak koppelt hierbij wetenschap aan praktijk: van academische productontwikkeling tot regelgevende toegangstrajecten. Hollak krijgt veel waardering als boegbeeld van maatschappelijk geëngageerde geneeskunde en aanjager van de discussie over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen.

De KNAW

Vorig jaar ontving Hollak ook al de Akademiepenning van de KNAW. De Akademiepenning wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is zowel een genootschap van uitmuntende geleerden, een organisatie van nationale wetenschappelijke instituten als een adviesorgaan voor de overheid op wetenschapsgebied.Op maandag 30 september wordt Hollak samen met 16 andere de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd.

Foto: Amsterdam UMC