Voor patiënten met stemmingsstoornissen is een behandeling met elektroconvulsietherapie (ECT) vaak succesvol. Bij 15% van hen ontstaan echter cognitieve problemen, zoals geheugenproblemen, na deze behandeling. Amsterdam UMC heeft als eerste een polikliniek hiervoor gestart: CONNECT-poli. Neuropsycholoog Esmée Verwijk: “Deze patiënten zijn goed te helpen.”

Elektroconvulsietherapie is tegenwoordig een veilige en zeer effectieve behandeling. Toch is er ook terughoudendheid bij patiënten en behandelaars omdat er een risico is op cognitieve bijwerkingen zoals geheugenproblemen. Bij circa 85% van de patiënten die dergelijke problemen ondervinden na de ECT-behandeling verdwijnen deze klachten vanzelf. Maar na zes maanden heeft ongeveer 15% van deze patiënten nog steeds dergelijke klachten, en beperken ze het dagelijks leven. Ook verhogen deze klachten het risico op terugval in depressieve klachten.
Neuropsycholoog Esmée Verwijk: “Deze patiënten zijn goed te helpen. Omdat ze geen structurele schade hebben aan hun brein, zijn er goede trainingen met langdurige effectiviteit voor hen beschikbaar.”

Unieke combinatie

Amsterdam UMC is begin 2022 gestart met de CONNECT-poli voor diagnostiek en behandeling van patiënten met langdurende cognitieve klachten (langer dan zes maanden) die hun dagelijks functioneren belemmeren. Het is een samenwerking tussen de afdelingen Psychiatrie Zorglijn Stemmingsstoornissen en Medische Psychologie van Amsterdam UMC. Verwijk: “Door onze unieke combinatie van wetenschap en klinische praktijkervaring met diagnostiek en behandeling van langdurende cognitieve klachten na ECT, krijgen we aanmeldingen uit het hele land. We zijn de eerste poli met een effectief behandelaanbod voor deze patiënten.”

Effectieve trainingen

Na de intake en neuropsychologische diagnostiek start de behandeling. Patiënten krijgen dan ‘cognitieve strategietrainingen’ aangeboden. Deze zijn ontwikkeld in de neuropsychologische revalidatie en helpen om grip te krijgen op cognitieve klachten door onder andere het geheugen of de concentratie te verbeteren. Verwijk: ”Uit onze eerste ervaringen met de patiënten blijkt dat de patiënten zich deze strategieën zeer goed en snel eigen maken. We hebben effectieve trainingen beschikbaar die hen ook op de lange termijn helpen.”

Foto: Adobe Stock