De Raad van Europa heeft gesproken. Met twee projecten is Amsterdam UMC uitstekend vertegenwoordigd in de top-tien van Europese best practices voor het promoten van wetenschappelijke integriteit. Ook verheugend: in totaal prijken er 4 projecten van Hollandse bodem in dat erelijstje, de Dilemma Game App van de Erasmus Universiteit zelfs helemaal bovenaan.

Drie hoeraatjes voor Amsterdam UMC, en tweemaal graag. Want zowel de VIRT2UE PhD Research Integrity Course als The Embassy of Good Science brachten het tot de top-tien van Europese best practices voor het promoten van wetenschappelijke integriteit. Een flinke opsteker voor een umc dat ethisch verantwoorde onderzoeksbeoefening zo hoog in het vaandel draagt. Maar allereerst een diepe buiging voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. De winnende Dilemma Game App van die universiteit confronteert onderzoekers met lastige dilemma’s, en helpt ze zo hun ‘morele kompas’ verder te ontwikkelen.

Geen loze kreet


Zesenveertig instellingen voor hoger onderwijs uit 23 lidstaten hadden gereageerd op de uitnodiging van de Raad van Europa (Education Department) om hun eigen best practices in te sturen. Al die initiatieven zijn beoordeeld door een breed samengestelde jury, met vertegenwoordigers van onder andere universiteiten, overheden en natuurlijk de Raad van Europa zelf. De prominente aanwezigheid van Nederland in de top-tien suggereert dat bevordering van wetenschappelijk integriteit in onze contreien geen loze kreet blijft.

Grijs gebied


De beide uitverkoren initiatieven van Amsterdam UMC kunnen dat bevestigen. Iedereen is het erover eens dat vervalsing van data en het bedrijven van plagiaat ontoelaatbaar zijn. Maar wetenschappelijk onderzoek kent ook een grijs gebied waarin goed en fout veel minder gemakkelijk te onderscheiden zijn. De tweedaagse VIRT2UE PhD Research Integrity Course leert onderzoekers voetangels en klemmen in die beruchte grijze zone te onderscheiden - en te vermijden. Prima cursus, vindt ook de Raad van Europa.  

Website voor integer uitvoeren onderzoek


The Embassy of Good Science, het tweede initiatief waarvan Amsterdam UMC aan de wieg stond, is een in juni 2019 gelanceerde website die het integer uitvoeren van onderzoek ondersteunt. Sinds eind oktober 2021 draait de site op technologie die het mogelijk maakt de wetenschappelijke samenleving zelf controle over het platform te geven. Onderzoekers wereldwijd kunnen erop samenwerken bij de bevordering van goed en betrouwbaar onderzoek.