Frederique Paulus is de eerste verpleegkundige die benoemd is tot hoogleraar op het gebied van de Intensive Care. Zij is gespecialiseerd in beademing van ernstig zieke IC-patiënten. Met deze leerstoel wil Paulus de kwaliteit van zorg voor de patiënt door het IC-behandelteam verder verbeteren. Intensive Care-verpleegkundigen spelen daarin een hoofdrol.

Hoe belangrijk goede IC-zorg is, heeft onder andere de coronapandemie voor heel Nederland duidelijk zichtbaar gemaakt. “De zorg op een Intensive Care-afdeling is hectisch, actiegericht en technisch. Tegelijkertijd moet er ook rust en stabiliteit voor patiënt en familie zijn”, aldus Frederique Paulus, verpleegkundige en senior onderzoeker op de Intensive Care Volwassenen van Amsterdam UMC. Onlangs is zij benoemd tot hoogleraar ‘Kwaliteit van IC-zorg, in het bijzonder voor de invasief beademde patiënt’.

De hoogste tijd

Elke dag staat het Intensive Care-team voor enorme uitdagingen. Wat is goed voor deze patiënt? Wat is beter? Wat is niet goed? Wat is slecht? Het behandelteam is divers, bestaande uit verpleegkundigen, artsen en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en diëtisten. Het grootste deel van de zorg op een Intensive Care-afdeling wordt echter geleverd door gespecialiseerde verpleegkundigen.
Paulus vindt het daarom de hoogste tijd voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van behandelingen die vooral worden uitgevoerd door Intensive Care-verpleegkundigen. “Dat verwacht een patiënt van ons, dat verwachten familieleden van patiënten van ons, dat verwacht de maatschappij van ons”, zegt zij.

Internationaal actief

Naast haar werk als verpleegkundige en onderzoeker is Frederique Paulus ook lector aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ze één dag in de week werkzaam is als adviseur en docent bij de HvA-master Critical Care. Daarnaast houdt zij zich bezig met het verbeteren van onderwijs aan Intensive Care-verpleegkundigen en intensivisten-in-opleiding. Verder maakt ze deel uit van een netwerk dat onderzoekers maar ook zorgverleners adviseert over hoe de onderzoeksresultaten over verbeterde zorg in de dagelijkse praktijk op de IC kunnen worden ingevoerd. Ook op internationaal niveau is Paulus actief, zo werkt zij nauw samen met onderzoekers van het King’s College London en de Queens University Belfast en met onderzoekers uit internationale Intensive Care-onderzoeksnetwerken.

Fotografie: Thom Nelissen