Intensive Care-verpleegkundige Thomas Smits volgt naast zijn werk op de IC van Amsterdam UMC het Rijkstraineeprogramma van het ministerie van VWS. Op deze manier denkt hij mee over oplossingen in de zorg. Hij wil een brug slaan tussen de dagelijkse praktijk in de zorg en de wereld van de beleidsmakers. Daarom nodigde hij zijn medetrainees uit voor een werkbezoek.

Smits nodigde zijn traineecollega’s, allemaal zonder ervaring in de zorg, uit om een dag mee te lopen op de IC. Ze kregen onder meer een demonstratie en reanimatietraining in de Intensive Care and Acute Care Simulation (ILIAS-)ruimte.

Meebeslissen

Volgens Smits zijn er grote uitdagingen in de zorg, vooral als gevolg van de personeelstekorten. Daarnaast zijn er veel administratieve werkzaamheden waardoor minder tijd overblijft voor de patiëntenzorg. "Het is essentieel dat verpleegkundigen niet alleen mee kunnen práten over hoe de zorg beter kan, maar vooral ook dat ze oplossingsgericht mee kunnen beslíssen. Dat is ook mijn motivatie dit traineeprogramma te volgen”, aldus Smits.
Als een van de eerste verpleegkundigen begon hij in september als trainee bij het ministerie van VWS. “In twee jaar werk ik bij verschillende rijksorganisaties, op verschillende terreinen en in verschillende rollen. Ik doe ervaring op, maar breng ook mijn eigen ervaring als IC-verpleegkundige mee.” Smits blijft daarnaast ook bij Amsterdam UMC op de IC voor patiënten zorgen. “Ik wil deze verschillende werkzaamheden graag combineren. Deze duofunctie biedt me de kans om mee te denken over oplossingen. Bovendien beleef ik veel plezier aan het leveren van zorg op de IC, dat wil ik niet missen. Dat is de voornaamste reden waarom ik dit vak heb gekozen”, zegt Smits.

Ervaring telt

Tegelijkertijd wil Smits ook op andere manieren proberen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een brug slaan tussen beleid en praktijk. “En het leuke is, ik merk dat mijn ervaring ertoe doet en op prijs wordt gesteld.” In de groep van ongeveer twintig Rijkstrainees op het ministerie van VWS bleek de interesse voor de praktijk groot. Hoe ziet het werk van een IC-verpleegkundige eruit? Wat gebeurt er op een IC? Wat is de essentie van zorg? En waar liggen oplossingen?
“Natuurlijk is een dag kort, maar mijn collega's hebben een goed beeld gekregen van het werk op de IC”, aldus Smits. Dit programma bij het ministerie duurt nog anderhalf jaar. In deze periode zal Smits zijn kennis en ervaring als IC-verpleegkundige inzetten om mensen enthousiast te maken voor de zorg. Tegelijkertijd denkt hij bij het ministerie mee over de grote uitdagingen die er zijn in de zorg. En over het belang om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Fotografie: Thomas Smits