De raad van toezicht van Amsterdam UMC heeft prof.dr. Hans (J.B.) van Goudoever per 1 januari 2022 benoemd tot vicevoorzitter van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Tevens is hij door het college van bestuur van de UvA benoemd tot decaan van de Faculteit der Geneeskunde.

Hans van Goudoever volgt prof.dr. Hans Romijn op, die eind van dit jaar Amsterdam UMC verlaat vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf dat moment is prof.dr. Chris Polman de voorzitter van de raad van bestuur voor beide locaties (AMC en VUmc) van Amsterdam UMC.

Kindergeneeskunde

Van Goudoever studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en specialiseerde zich tot kinderarts en neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis, met een uitstap voor een postdoc-opleiding naar Houston, Texas. In 2004 werd hij hoofd van de afdeling Neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis. In 2010 kwam hij naar Amsterdam, waar hij hoofd werd van zowel de afdeling Kindergeneeskunde VUmc als AMC. Twee jaar later werd hij voorzitter van de divisie Vrouw-Kind van Amsterdam UMC.

Moedermelkbank

Daarnaast is Van Goudoever oprichter van de Nationale Moedermelkbank, waarmee hij heeft bijgedragen aan de gezondheid van te vroeg geboren baby’s en het welbevinden van hun moeders. Naast zijn ruime klinische ervaring en een groot internationaal netwerk heeft hij op het gebied van research en onderwijs een indrukwekkende staat van dienst, met honderden publicaties en de begeleiding van tientallen promovendi. Ook ontvingen hij en zijn afdeling meerdere onderwijsnominaties. In bestuurlijk opzicht heeft Hans van Goudoever zowel nationaal als internationaal brede ervaring opgedaan.