Joep Derikx, kinderchirurg in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, gaat eenmaal per maand naar Almere. Op het spreekuur Kinderchirurgie ziet hij daar - samen met chirurgen van het Flevoziekenhuis Anne Ottenhof en Gwen Diepenhorst - kinderen die verwezen zijn voor een (mogelijke) operatie. Daarnaast is er een gezamenlijk operatieprogramma. “Het voelt als één team in twee ziekenhuizen”, zegt Anne Ottenhof.

Chirurgen Anne Ottenhof en Gwen Diepenhorst hebben een extra opleiding gevolgd in de kinderchirurgie. “Ik ben dus geen kinderchirurg, maar een chirurg voor kinderen”, zegt Ottenhof met nadruk. Zij opereren kinderen met bijvoorbeeld een lies- of navelbreuk, botbreuk, halscyste of blindedarmontsteking. Het gaat meestal om geplande operaties, maar ook spoedoperaties komen voor. Bij complexe operaties opereren ze samen met Joep Derikx of een van zijn collega’s uit het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC.

Veel eerder

De samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en Amsterdam UMC is belangrijk. Tot voor kort werden Almeerse kinderen via de huisarts of De Kinderkliniek naar Amsterdam verwezen. De wachttijden voor operaties waren lang. Ottenhof: “Dankzij onze opleiding en de goede samenwerking met onze collega’s in Amsterdam, kunnen wij kinderen nu net zo goed, en eerder, in het Flevoziekenhuis opereren. En de kinderchirurgen in het Emma Kinderziekenhuis kunnen hun kostbare tijd aan de hoogcomplexe, academische zorg besteden. Daarbij is het zo dat we op deze manier de kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren.”

Goede afspraken

Beide ziekenhuizen hebben goede afspraken gemaakt over de samenwerking. Welke kinderen worden in Amsterdam UMC behandeld, en welke in het Flevoziekenhuis? Alle huisartsen zijn van deze afspraken op de hoogte. Ook de organisatie er omheen is goed geregeld. Casemanagers regelen alle afspraken en zorgen voor veilige, digitale overdracht van informatie. Ottenhof: “Zij zijn de smeerolie van deze samenwerking.”

Normaal doen

Ottenhof wilde ooit kinderchirurg worden, nu is hij traumachirurg met ‘kinderaantekening’. Het vak chirurgie vindt hij technisch mooi, en bij kinderen wel heel bijzonder. “Je opereert in een jong, gezond en groeiend lichaam. Als je het goed doet heb je tachtig jaar eer van je werk.” Hoe hij de omgang met kinderen ervaart? “Bij een kind van 4 kun je al veel uitleggen. En verder doe ik normaal, dan maak je het minder spannend. Hoe praat je tegen je neefje of nichtje, zo doe ik het.” Samen met Joep Derikx sluit hij de dag af met de operatie van een 6-jarig meisje. Joep Derikx: “We hebben de niet-academische kinderchirurgie samen met onze collega’s in het Flevoziekenhuis goed geregeld.”

Casemanagers: spil van de samenwerking

Casemanagers in het Flevoziekenhuis regelen de uitwisseling van gegevens tussen Amsterdam UMC en het Flevoziekenhuis. Zij maken de polikliniekafspraken, zorgen ervoor dat de operatie wordt ingepland en versturen informatie over opname en operatie in het Flevoziekenhuis. Ook zijn zij voor ouders van maandag tot en met vrijdag bereikbaar.
Voor de operatie controleren de casemanagers of alle informatie beschikbaar is, inclusief beeldmateriaal van radiologisch onderzoek. Zij versturen ook de informatie (OK-verslag, ontslagbrief en eventuele radiologiebeelden) naar Amsterdam UMC zodat het medisch dossier na de operatie, in beide ziekenhuizen compleet is. Als de operatie achter de rug is, ontvangen ouders een evaluatieformulier. “Ouders vinden dat alles goed is geregeld. We doen dankbaar werk.”

Dit is een ingekorte versie van het voorpaginaverhaal van het huis-aan-huisblad Flevoziekenhuis.

Fotografie: Amsterdam UMC