De traditionele lintjesregen voor Koningsdag daalde ook dit jaar weer neer op een aantal Amsterdam UMC’ers. Zij kregen een koninklijke onderscheiding opgespeld als blijk van waardering voor hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving.

Reinoud Gemke

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Kinderarts-intensivist en hoogleraar algemene kindergeneeskunde Reinoud Gemke ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten in de kindergeneeskunde tijdens het afscheidssymposium ter gelegenheid van zijn emeritaat. Gemke heeft op verschillende manieren veel bijgedragen op het gebied van kindergeneeskunde. Zijn inzet voor het onderwijs wordt door de raad van bestuur omschreven als ‘fenomenaal’. Reinoud Gemke heeft ten minste 10.000 artsen uit Nederland lesgegeven. Van 2015 tot 2018 was hij voorzitter en drijvende kracht achter de herziening van het landelijke opleidingsplan kindergeneeskunde.

Marcel Mannens

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Marcel Mannens is klinisch
genetisch laboratoriumspecialist en hoogleraar genoomdiagnostiek. Hij vervult een pioniersrol binnen de klinisch toegepaste DNA-diagnostiek. Hij ontdekte diverse genetische afwijkingen die bepaalde ziekten veroorzaken en deed baanbrekend onderzoek, waarbij een nieuwe vorm van overerving van genen ontdekt werd. Hij droeg in grote mate bij aan het vaststellen en definiëren van fundamentele principes binnen de epigenetica, waardoor een groot aantal aandoeningen kan worden geïdentificeerd.

Marjolijn de Nijs

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Stafadviseur medische vervolgopleidingen Marjolijn de Nijs zet zich al 15 jaar in voor de Reanimatieraad Nederland en de Europese Reanimatieraad. Zij geeft vele avonden en weekenden les in reanimatie. Daarnaast besteedt zij veel tijd aan het verbeteren van lessen. Sinds 2012 is zij ook nationaal cursusleider Basic Life Support vanuit de Reanimatieraad Nederland en sinds 2018 is zij lid van de Europese Reanimatieraad. Zij wordt door haar enorme inzet een voorbeeld genoemd voor andere leden van de internationale reanimatiegemeenschap.

Foto: Shutterstock