KWF Kankerbestrijding kent 27 miljoen euro toe aan nieuw kankeronderzoek in Nederland. Hiervan gaat ruim 8,6 miljoen euro naar 15 onderzoeksprojecten van Amsterdam UMC. Bij KWF is preventie een belangrijk speerpunt, omdat voorkomen beter is dan genezen. Daarom financiert de stichting onder meer onderzoek van hoogleraar Taco de Vries van Amsterdam UMC. De Vries wil het rookgeheugen van verstokte rokers wissen om ze van hun verslaving af te helpen.

Hiervoor wil De Vries EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) inzetten. EMDR-behandelingen zijn succesvol bij het omgaan met trauma’s en schokkende herinneringen. Maar kan ook de herinnering aan de sigaret succesvol worden ‘gewist’, zodat de hunkering verdwijnt? De Vries: “De hardnekkige rookverslaving blijft in stand door terugkerende gedachtes aan roken. Deze herinneringen komen vaak door prikkels in de omgeving. Dit leidt tot sterke hunkering en terugval.” Binnen de neurowetenschappen is veel onderzoek gedaan naar het manipuleren van herinneringen. De Vries wil onderzoeken of EMDR ook kan helpen bij het stoppen met roken. Zijn aangepaste EMDR-protocol (inclusief virtual reality en nicotineblootstelling) moet niet alleen de herinnering aan roken verzwakken, maar ook de sterke hunkering naar sigaretten.

Alpe d’HuZes: immunotherapie bij buikvliesuitzaaiingen

Ondanks dat Alpe d’HuZes twee keer niet is doorgegaan, hebben deelnemers wel op alternatieve manieren geld ingezameld. Daarmee financiert KWF met Alpe d’HuZes onder andere het onderzoek van Joep Grootjans naar uitzaaiingen op het buikvlies, vaak als gevolg van dikkedarmkanker. Grootjans wil onderzoeken of immunotherapie hiervoor een geschikte behandeloptie is. Immunotherapie is een recente, veelbelovende behandeling die het afweersysteem helpt om kankercellen op te ruimen. Grootjans gaat met de allernieuwste technieken zoals single-cell RNA-sequencing het afweersysteem in het buikvlies in kaart brengen om nieuwe aanknopingspunten te vinden voor immunotherapie.

45 nieuwe onderzoeken

In totaal heeft KWF 45 nieuwe onderzoeken gefinancierd: van vroegtijdige opsporing tot immunotherapie en van galblaaskanker tot endeldarmkanker.

Hieronder de 15 projecten van Amsterdam UMC:

 • dr. Suzanne Gisbertz: Ontwikkeling van een beoordelingsinstrument om chirurgische kwaliteit te waarborgen in kwaliteitsregistraties en observationele studies met de slokdarmresectie als casestudie (€ 354.415,00)
 • dr. Marcel Spaargaren: Identificatie van nieuwe therapeutische targets en farmacologische remmers die resulteren in een betere behandeling voor multipelmyeloompatiënten (€ 696.062,50)
 • dr. Marij Hillen: Wanneer kiezen een last is – verminderen van de belasting van gedeelde besluitvorming (€ 548.507,00)
 • dr. Dirkje Sommeijer: Verbetering van behandeling en uitkomsten van dunnedarm-adenocarcinoompatiënten middels klinische en moleculaire data: een landelijke prospectieve cohortstudie (€ 784.644,50)
 • prof. dr. Marc Besselink: Landelijk implementatieprogramma voor optimale multidisciplinaire
  behandeling en resectie van lokaal gevorderde alvleesklierkanker (PREOPANC-4) (€ 540.747,02)
 • dr. Rieneke van de Ven: Karakterisering van tumor-infiltrerende B-cellen in mondholtetumoren (€ 779.054,84)
 • dr. Marieke Fransen: Lokale lymfoïde weefsels bewapenen om de werkzaamheid van immuuntherapie voor niet-kleincellig longkanker te vergroten (€ 765.118,00)
 • dr. Yongsoo Kim: Een uitgebreide meerledige karakterisering van intratumorale heterogeniteit in pancreas ductaal adenocarcinoom (€ 605.463,16)
 • dr. Joke den Haan: Ontwikkeling van een liposomaal vaccin dat leidt tot optimale activatie van lever killer T-cellen en eliminatie van leverkanker (€ 752.391,03)
 • dr. Richard Groen: De rol van de botmatrix-eiwitten in het herstel van multiple myeloom geïnduceerde botafbraak (€ 648.845,00)
 • prof.dr. Geert Kazemier: Het verbeteren van de tumorresponsevaluatie bij darmkankerpatiënten met uitzaaiingen in de lever met behulp van kunstmatige intelligentie (681.868,80)
 • dr. Joep Grootjans: Typering van het humane peritoneale immuunsysteem om nieuwe immuunmodulerende therapie te ontwikkelen voor peritoneaal gemetastaseerde dikkedarmkanker (€ 584.924,90)
 • dr. Oliver Gurney-Champion: Ontwikkeling van MRI-technieken ter ondersteuning van gepersonaliseerde behandelingen van slokdarmkanker (€ 598.364,75)
 • dr. Alan Gerber: De sleutel vinden om oncogene RAS-mutanten te inactiveren (€ 156.102,50)
 • prof. dr. Taco de Vries: Vergeet roken: het wissen van rookgeheugen in de strijd tegen kanker (€ 156.264,00)

Bron: KWF
Foto: Shutterstock