In gedenkpark De Nieuwe Ooster te Amsterdam zijn op zondag 12 juni overleden lichaamsdonoren herdacht. Deze jaarlijkse herdenking is bedoeld om samen stil te staan bij en eer te bewijzen aan mensen, die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan Amsterdam UMC. Deze donoren leveren een grote bijdrage aan medisch onderwijs en onderzoek en daarmee aan de verbetering van de gezondheidszorg.

Nabestaanden van lichaamsdonoren hebben maar heel kort de tijd om te rouwen bij het lichaam van hun dierbare. Een lichaam dat ter beschikking is gesteld van de wetenschap wordt namelijk maximaal 24 uur na het overlijden opgehaald. De reden is simpel: om bruikbaar te zijn voor wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs moet het lichaam snel een speciale behandeling krijgen.

Omdat de rouwperiode voor de nabestaanden zo kort is en een begrafenis of crematie niet kan plaatsvinden, wordt jaarlijks een herdenkingsdienst georganiseerd. De afgelopen twee jaar was dit niet mogelijk vanwege corona, daarom werd er vorig jaar nog een digitale herdenkingsfilm gemaakt.

Herdenkingsmoment

Dit jaar was er een herdenkingsmoment, met een vrije inloop tussen 12.00 en 15.00 uur. Nabestaanden en belangstellenden konden naar het gedenkpark De Nieuwe Ooster komen. Vanaf de ingang werden zij begeleid naar het herdenkingsmonument, waar violisten en een koor zorgden voor een stemmige muzikale omlijsting. In een prieel naast het monument konden mensen een plant plaatsen, voorzien van een persoonlijke tekst. Na afloop was er ruimte voor een samenzijn in de koffiekamer van het gedenkpark. Hier werd een projectie afgespeeld van ingezonden foto’s van overleden lichaamsdonoren en teksten.

Dankbaar

Eliane Kaaij, hoofd van het Anatomisch laboratorium, en afdelingshoofd Ysbrand van der Werf zijn dankbaar: “De belangstelling was groot. Het was een bijzondere dag om onze dankbaarheid te mogen tonen aan de mensen die deze speciale gift hebben gedaan. Het is eervol om op deze manier iets voor hen en de nabestaanden te kunnen terugdoen.”

Foto: Edwin Butter