Patiënten die genitale genderchirurgie overwegen, kunnen nu gebruik maken van een keuzehulp en informatiewebsite. Deze GenderAid is een vernieuwende tool die helpt bij het samen beslissen over een vaak ingrijpende behandeling. Onderzoekers Sterre Mokken en Merel van Eick werkten mee aan het ontwikkelen van de keuzehulp. Van Eick: “Door de nauwe betrokkenheid van zowel de transgenderpopulatie als de zorgverleners is de GenderAid volledig ingericht op ieders behoeften.”

Vanuit de plastische, reconstructieve, en handchirurgie is deze tool ontwikkeld voor keuzeondersteuning bij genitale genderchirurgie. De GenderAid is op verschillende manieren vernieuwend te noemen. Allereerst vanwege de betrokkenheid van de vele stakeholders bij het ontwikkelen van de tool. Dit proces heeft 5 jaar geduurd en mensen uit de genderpopulatie waren voortdurend nauw betrokken. Van Eick: “Zo hebben naast zorgverleners en onderzoekers meer dan 300 mensen bijgedragen door hun ervaringen te delen. Hierdoor kunnen we echt spreken van een tool die is ontwikkeld vóór en dóór de transgenderpopulatie.”

Goed onderbouwd advies

De opzet van de tool is uniek. De GenderAid bestaat uit 3 componenten: informatie, een vergelijker van behandelopties en een voorkeurswijzer, waarbij iemand aangeeft welke klinische eigenschappen diegene belangrijk vindt. Als alle stappen worden doorlopen, volgt uiteindelijk een behandeladvies op basis van de doorgegeven voorkeuren. Sterre Mokken, coördinerend onderzoeker van de GenderAid: “Eerder was het veel moeilijker voor een patiënt om tot een goede afweging te komen. Nu worden vele, misschien wel alle, keuzemogelijkheden meegenomen. Dat geeft de patiënt een goed onderbouwd advies, vanuit verschillende invalshoeken bekeken.”

Groot draagvlak

Ook de implementatiestrategie van de GenderAid kent een vernieuwende aanpak. Tijdens het hele ontwikkelproces is hierover nagedacht. Zo zijn alle stakeholders nauw betrokken bij de implementatie. Mokken: “Grote voordeel hiervan is dat iedereen op de hoogte is van de komst van de GenderAid en dat het draagvlak voor deze tool zeer groot is.”

Actuele website

De GenderAid zal continu worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de meest recente informatie en technieken worden uitgelicht op deze plek.

De GenderAid is hier te vinden: www.genderaid.org.
Heb je aanvullingen of vragen? Laat het ons dan vooral weten via: info@genderaid.org.