Vanaf vandaag bundelen Amsterdam AI en Smart Health Amsterdam hun krachten. Zij gaan samen verder als Amsterdam AI, een samenwerkingsverband tussen Amsterdamse kennisinstellingen, onderzoekscentra, medische centra, de gemeente Amsterdam en Amsterdam Economic Board. Amsterdam AI ontwikkelt projecten en activiteiten gericht op het gebruik van verantwoorde kunstmatige intelligentie voor en met ondernemingen en de publieke sector. Een belangrijk aandachtsgebied is verantwoorde AI-toepassingen in de zorg.

De overdracht van Smart Health Amsterdam aan Amsterdam AI wordt vandaag in de ambtswoning van burgemeester van Amsterdam gerealiseerd. Het voormalige netwerk Smart Health organiseerde onder andere bijeenkomsten voor bedrijven, start-ups en onderzoekers die bezig zijn met kunstmatige intelligentie in de zorg. Amsterdam UMC was daarbij aangesloten. Met de samensmelting tussen Smart Health Amsterdam en Amsterdam AI ontstaat er nog meer slagkracht op het gebied van verantwoord gebruik van AI in de zorg. Amsterdam AI bestaat sinds eind 2019. De oprichters zijn de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, Sanquin, het Antoni van Leeuwenhoek, het Centrum Wiskunde & Informatica, de gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en Amsterdam UMC.

Makkelijk te gebruiken

Wetenschappers van zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit doen fundamenteel onderzoek naar kunstmatige intelligentie, Amsterdam UMC kijkt – met de andere ziekenhuizen in de regio – naar de toepassing in de zorg. Uiteindelijk is het doel om nieuwe wetenschappelijke inzichten van nut te laten zijn in de dagelijkse zorgpraktijk. Het is daarbij belangrijk dat nieuwe AI-toepassingen voor artsen en verpleegkundigen makkelijk te gebruiken zijn in bestaande computersystemen, zodat het minder tijd gaat kosten om patiënten goed te behandelen.

Meerwaarde aantonen

De verwachtingen rondom AI in de zorg zijn hooggespannen. Denk alleen al aan de mogelijkheden van ChatGPT bij het beantwoorden van medische vragen. “We zitten momenteel in een beginfase waarin iedereen ontzettend enthousiast is, er lopen zoveel initiatieven. Maar de echte impact moet zich nog bewijzen,” aldus Mat Daemen, vice-decaan onderzoek van Amsterdam UMC. Daemen vergelijkt het proces met de invoering van een nieuw geneesmiddel. “Als de farmaceutische industrie een nieuw geneesmiddel introduceert, moet de meerwaarde van dat geneesmiddel aangetoond worden voordat het de markt op mag. Wat mij betreft geldt dit ook voor AI-toepassingen. Testresultaten van ontwikkelaars zijn moeilijk te vertalen naar de complexiteit van de werkelijkheid, maar dat is wel een voorwaarde om de zorg sneller of beter te maken met behulp van AI. Hier gaat tijd overheen.”

Voorbeeld uit de zorgpraktijk

Toch zijn er binnen Amsterdam UMC al verschillende afdelingen waar AI toegepast of onderzocht wordt. Op de Intensive Care bijvoorbeeld, waar een samenwerking tussen Amsterdam UMC en een klein softwarebedrijf software heeft opgeleverd die adviseert over het ideale moment om een patiënt van de IC te ontslaan. Een belangrijke beslissing, want een patiënt te vroeg ontslaan kan risico’s met zich meebrengen, en een patiënt die te lang op de IC ligt, houdt onnodig een bed bezet.

Van fouten leren

De samenwerking binnen Amsterdam AI is een goed voorbeeld van regionale samenwerking. “Dat de instellingen binnen Amsterdam AI al lang samenwerken is een enorm voordeel. We delen kennis met elkaar over nieuwe AI-initiatieven, maar als een toepassing niet blijkt te werken, laten we dat elkaar ook weten. Zo leren we van elkaars fouten,” aldus Daemen.

Fotografie: Shutterstock