Iedere 3 minuten breekt iemand in Nederland een bot als gevolg van een ongeval. Per jaar zijn dat 175.000 slachtoffers. De revalidatie van deze traumapatiënten verloopt niet altijd optimaal. Daarom is Amsterdam UMC in samenwerking met acht andere ziekenhuizen een onderzoek gestart naar verbetering van de nazorg voor deze grote groep patiënten.

Traumachirurgen en ziekenhuisfysiotherapeuten van Amsterdam UMC  hebben een innovatief model ontwikkeld: Het Transmurale Trauma Zorgmodel (TTCM), met als doel een beter revalidatietraject voor patiënten met een botbreuk. Revalidatie na een botbreuk is maatwerk, omdat naast genezing van het bot ook de specifieke situatie van de individuele patiënt een grote rol speelt. Een eerdere pilotstudie in Amsterdam UMC, locatie VUmc, gaf hoopvolle resultaten. Daarom is de studie nu opgeschaald naar locatie AMC en naar acht andere ziekenhuizen.

Concrete doelen

Het nieuwe revalidatietraject begint met een gezamenlijk consult van de traumachirurg en de ziekenhuisfysiotherapeut op de polikliniek. De patiënt wordt grondig onderzocht. Samen met de patiënt stellen de zorgverleners concrete doelen  op, waarmee de fysiotherapeut in de woonomgeving van de patiënt aan de slag gaat. Deze fysiotherapeuten zijn allen lid van Netwerk Traumarevalidatie Amsterdam. Via een beveiligd communicatiesysteem houdt het team in het ziekenhuis contact met deze fysiotherapeut zodat alle betrokken hulpverleners elkaar tijdens het revalidatietraject op de hoogte houden.

Voordeel voor de patiënt is dat er één behandelteam is van alle betrokken zorgverleners. De fysiotherapeut in de woonomgeving kan makkelijk met de fysiotherapeut of de chirurg in het ziekenhuis overleggen, waardoor er sneller geschakeld kan worden.”
Bauke Hepkema
Fysiotherapeut Amsterdam UMC

Sneller en beter herstel?

Momenteel wordt de effectiviteit van deze aanpak onderzocht. Hebben patiënten minder pijn, of herstellen zij sneller en beter? Daarnaast kijken de onderzoekers of het nieuwe model leidt tot lagere zorgkosten. In de eerste fase van de studie hebben de deelnemende ziekenhuizen in totaal 300 patiënten gevolgd die de reguliere (oude) zorg kregen. Per 1 november is gestart met de innovatieve zorg voor een andere groep van 300 patiënten, weer verdeeld over deze ziekenhuizen. Naar verwachting zijn de resultaten halverwege 2023 bekend. De studie wordt gefinancierd door ZonMw.

Deelnemende ziekenhuizen

Het nieuwe revalidatietraject van Amsterdam UMC is op locatie VUmc sinds een aantal jaar al de reguliere werkwijze. Per 1 november is dit zorgtraject ook ingevoerd op locatie AMC van Amsterdam UMC. De overige deelnemende ziekenhuizen aan het onderzoek zijn Noordwest Ziekenhuisgroep (locatie Alkmaar), SpaarneGasthuis, LUMC, Radboudumc, Maastricht UMC, HagaZiekenhuis, HMC en RDGG.

Foto: Adobe Stock