Sinds de bestuurlijke fusie van VUmc en AMC in 2018 is steeds meer zorg samengegaan of herverdeeld binnen Amsterdam UMC. Patiënten worden soms op een andere locatie geholpen dan voorheen, of krijgen zorg op beide locaties. Voor goede zorg is het belangrijk dat medewerkers op zowel locatie AMC als locatie VUmc snel bij medische informatie van een patiënt kunnen. Daarom worden patiëntendossiers van beide locaties samengevoegd tot een gezamenlijk dossier bij Amsterdam UMC.

In spoedeisende situaties is een snelle uitwisseling van medische informatie soms van levensbelang. Eén compleet patiëntendossier binnen Amsterdam UMC draagt bij aan snelle informatie-uitwisseling en daarmee aan veilige en goede zorg. Met een gezamenlijk dossier hoeven zorgverleners van beide locaties elkaar niet apart te informeren, waardoor behandeling sneller verloopt. Ook hoeven patiënt niet meerdere keren dezelfde vragen te beantwoorden, zoals vragen over persoonsgegevens of medicijnen.

Huidige en oud-patiënten

Vanaf 5 oktober 2022 worden patiëntendossiers van AMC en VUmc samengevoegd. Het gaat om patiënten die sinds 2018 niet meer in Amsterdam UMC zijn geweest voor een afspraak of behandeling. Patiënten die sinds 2018 in Amsterdam UMC zijn geweest, hebben al één medisch dossier, tenzij ze daar bezwaar tegen hebben gemaakt. Mensen die bezwaar maken tegen één gezamenlijk dossier binnen Amsterdam UMC, houden voorlopig een apart dossier bij locatie AMC en/of locatie VUmc. Wanneer AMC en VUmc juridisch gefuseerd zijn tot één organisatie, worden deze dossiers alsnog samengevoegd.

Meer informatie of bezwaar maken

Mensen die niet willen dat Amsterdam UMC op beide locaties hetzelfde patiëntendossier gebruikt, kunnen hier bezwaar tegen maken tot 5 oktober 2022. Bezwaar maken kan via het bezwaarformulier op amsterdamumc.nl/patientendossier. Op deze webpagina staan ook veelgestelde vragen en antwoorden over de samenvoeging van dossiers.

Fotografie: Amsterdam UMC