Hoogtepunten

Ontstaan VUmc

Op 20 oktober 1880 werd de Vrije Universiteit opgericht en begon de geschiedenis van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Nog zonder medische opleiding, vanwege de hoge kosten. Die kwam uiteindelijk pas in 1950. Meer dan 100.000 vrouwen, de Vrouwen VU-Hulp genoemd, spaarden vanaf 1932 elke week 5 of 10 cent om een faculteit geneeskunde op te kunnen zetten.

Ontstaan AMC

In Amsterdam-Centrum waren vanouds twee grote ziekenhuizen: het Binnengasthuis (BG) en het Wilhelmina Gasthuis (WG). Omdat ze samen verbonden waren aan de Universiteit van Amsterdam is er besloten tot gezamenlijke nieuwbouw. Ook de Faculteit der Geneeskunde van de UvA vond haar plaats in het nieuwe gebouw. In 1988 fuseerde ook het Emma Kinderziekenhuis met het AMC. Rond 1980 kwam de nieuwbouw in fases gereed. Het gebouw werd in 1983 officieel in gebruik genomen.

1950 - Oprichting faculteit geneeskunde Vumc

Al in 1907 werd gestart met de opbouw van de medische faculteit. Maar pas in 1950, toen de opleiding het verplichte minimum van 3 hoogleraren had, werd deze officieel geopend. 31 studenten stonden ingeschreven voor het eerste jaar, in 1967 waren dit er meer dan 1.000. En in 2018 zijn er meer dan 3.000 studenten geschreven bij VUmc School of Medical Sciences. 

1966 - Opening VU ziekenhuis

Na de opening van de faculteit geneeskunde spaarde de Vrouwen VU-hulp door. Nu voor een eigen ziekenhuis. In 1956 begon de bouw van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit (AZVU). 10 jaar later, op 12 oktober 1966, volgde de officiële opening. Het ziekenhuis kende toen 7 specialismen. Bekijk een video van de opening op de website Geheugen van de VU.

1984 - Eerste IVF-behandelingen VUmc

VUmc startte in 1984 met IVF- behandelingen (in vitro fertilisatie). In 1986 werd de eerste reageerbuisbaby geboren. Ons IVF-centrum verzorgt tegenwoordig ruim 730 succesvolle fertiliteitsbehandelingen per jaar.

1986  - Opening polikliniek VUmc

In 1980 startte de bouw van de polikliniek. Dit moest eigenlijk een kleinere polikliniek naast het ziekenhuis worden. Maar het aantal poliklinische behandelingen groeide zo snel, dat deze al gauw te klein zou worden. Daarom werd het terrein tegenover het ziekenhuis uitgekozen als locatie voor de nieuwe polikliniek. Deze werd op 1 maart 1986 officieel geopend.

1995 - Traumahelikopter voor het eerst in actie

Op 2 mei 1995 kwam de traumahelikopter van de ANWB voor het eerst in actie vanaf het heliplatform van VUmc. Tegenwoordig wordt ons mobiel medisch team, bestaande uit een piloot, een verpleegkundige en een arts, jaarlijks meer dan 2.400 keer opgeroepen.

1997 - Opening gastenverblijf VUmc en AMC

Sinds 1997 heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc een gastenverblijf. Patiënten en familie van patiënten die van ver komen, kunnen hier overnachten.

1998 - VUmc MS Centrum Amsterdam

Het MS Centrum Amsterdam is een centrum waarbinnen verschillende afdelingen van het VUmc samenwerken aan het oplossen van de puzzel die de ziekte multiple sclerose is. 

2000 - VUmc Alzheimercentrum

Het Alzheimercentrum richt zich op vroege opsporing en behandeling van dementie. Jaarlijks komen ruim 600 nieuwe patiënten uit heel Nederland naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Vaak zijn zij jonger dan 65 jaar. 2001 - Academisch Ziekenhuis VU wordt VUmcIn 2001 ging het VU medisch centrum officieel van start. Het academisch ziekenhuis VU ging toen samen met de faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit. 

2006 - VUmc Cancer Center

In het Cancer Center Amsterdam, dat in 2006 werd geopend, werken kankeronderzoekers uit verschillende vakgebieden samen om onderzoek naar kanker te doen. Zo krijgen patiënten de allerbeste zorg bij kanker. 

2008 - VUmc Kinderstad

Prins Maurits en prinses Marilène openden in 2008 VUmc Kinderstad en hingen de kinderburgemeester haar ambtsketen om. Jaarlijks spelen ruim 9.300 kinderen in VUmc Kinderstad: niet alleen patiëntjes, maar ook kinderen die op bezoek zijn bij hun ouder of grootouder. 

2009 – Nieuw OK-complex VUmc

In mei 2007 brak er brand uit in ons OK-complex. 8 van de 18 operatiekamers raakten daarbij verwoest. In 2009 werd het nieuwe OK-complex geopend. In 2017 werd dit complex nog uitgebreid met 3 nieuwe (hybride) operatiekamers. 

2013 - Start alliantie AMC-VUmc

In 2013 wordt bekend dat VUmc en het AMC nauwer zullen gaan samenwerken. Omdat ze dan de complexe patiëntenzorg kunnen verbeteren, op Europees niveau kunnen uitblinken in onderzoek en onderwijs én mensen en middelen efficiënter kunnen inzetten.

2013 - Nieuwe spoedeisende hulp VUMC

Burgemeester Eberhard van der Laan opende in 2013 de nieuwe spoedeisende hulp van VUmc. Jaarlijks komen er bijna 30 duizend patiënten op onze spoedeisende hulp.

2016 - Over op EPDSinds 13 maart 2016 zijn VUmc en het AMC overgegaan op het digitale patiëntendossier. Via het patiëntenportaal Mijn Dossier kunnen patiënten nu zelf ook een gedeelte van hun dossier inzien. 

2016 - VUmc Imaging Center

De bouw van het VUmc Imaging Center startte in mei 2016. In dit centrum, dat in 2019 opengaat, komen de modernste scanners en lasers te staan. Hiermee worden patiënten behandeld, maar er wordt ook onderzoek mee gedaan naar de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie op maat. 

2017 - Longkanker opsporen met 1 buisje bloed

Op 14 augustus 2017 werd bekend dat binnen enkele jaren slechts een buisje bloed nodig is om de meest voorkomende vorm van longkanker op te sporen. Dit blijkt uit onderzoek van Myron Best en Tom Würdinger van Cancer Center Amsterdam. Een mooie doorbraak!

2018 – Vumc en AMC worden samen Amsterdam UMC

In september 2017 werd de fusie tussen AMC en VUmc goedgekeurd en sinds juni 2018 gaan beide umc’s samen verder als Amsterdam UMC. Eerst gaan de raden van toezicht en de raden van bestuur samen. In de komende jaren zullen steeds meer afdelingen en centra worden samengevoegd, om zo de beste zorg te kunnen bieden.