E-health visie

E-health is het gebruik van digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen door het inzetten van technologie gemakkelijker met elkaar communiceren en informatie uitwisselen.

Het Amsterdam UMC ziet voor e-Health een belangrijke rol weggelegd in de gezondheidszorg. E-Health-toepassingen stellen patiënten in staat betere keuzes te maken en meer de regie te nemen over hun gezondheid. Zorgmedewerkers zijn dankzij e-Health beter in staat hun rol als hulpverlener te vervullen.

Het inzetten van nieuwe vindingen is uiteraard geen doel op zich, maar dient er voor om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg ook in de toekomst te bestendigen. Als dit tegen aanvaardbare kosten mogelijk is, wil het Amsterdam UMC e-Health-oplossingen waar mogelijk laten aansluiten bij het Electronisch Patiënten Dossier (in het Amsterdam UMC bekend als ‘EPD’ of 'Mijn Dossier').

Voorop staat bij alle toepassingen dat uw privacy en die van de zorgverlener gewaarborgd blijven, en dat Amsterdam UMC voldoet aan de wet- en regelgeving op dit gebied.

E-Health-oplossingen worden ook ingebed in de organisatie en kennen een eigenaar, zodat duidelijk is waar verantwoordelijkheden liggen. De inzet en uitkomst van e-Health-oplossingen wordt bewaakt op wetenschappelijke wijze. Dit betekent dat hun meerwaarde altijd echt bewezen dient te zijn.

De inzichten en activiteiten van het Amsterdam UMC op het gebied van e-Health worden zo breed mogelijk gedeeld.