Diversiteit en inclusie

Amsterdam UMC is ervan overtuigd dat teamwork de beste kansen krijgt bij een grote diversiteit aan medewerkers: getalenteerde mensen die elk hun eigen kennis, waarden en ervaringen inbrengen en elkaars ervaringen respecteren. Daarom voeren we als organisatie een actief beleid op het gebied van diversiteit en inclusie.

Een van onze topprioriteiten is het bieden van een inclusieve werkomgeving. In zo’n omgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst.

Gelijkheid van mannen en vrouwen

Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc) onderschrijft het'Charter Talent naar de Top’ Met de ondertekening daarvan hebben we ons gecommitteerd aan het streven naar  meer vrouwelijk talent in het top- en subtopniveau. Ons Female Career Development-programma is ontworpen om getalenteerde vrouwelijke wetenschappers te stimuleren in hun ambities en carrière.

Inclusie

Gendergelijkheid is dus een heel belangrijke doelstelling, maar we willen we ook een inclusieve organisatie kunnen zijn voor andere ondervertegenwoordigde groepen. Die ambitie proberen we te verwezenlijken via programma's zoals 'Mentorprogramma medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen', 'Participatieprogramma', 'Statushouders-programma' en 'Interculturele Ondersteuning voor taal- en andere barrières'.

Diversiteit en inclusie in relatie tot gezondheid en zorg is binnen Amsterdamse UMC een wetenschappelijk onderzoeksthema. Op basis van wetenschappelijke kennis adviseren de betrokken onderzoeksgroepen over de vraag: Hoe kunnen we ons als academisch ziekenhuis het best verhouden tot ons brede palet aan patiënten en de samenleving, onze inclusiviteitsdoelstellingen in aanmerking genomen?

Sociale veiligheid voor iedereen

We hechten aan sociale veiligheid voor iedereen binnen Amsterdam UMC. Daarom besteden we ook aandacht aan het voorkómen van micro-agressie [interne link] en bieden we agressietrainingen aan. Achterliggend doel is impliciete vooringenomenheid te overwinnen en de academische omgeving te worden waarbinnen iedereen zich gerespecteerd weet en thuis voelt.

Vragen

Heb je vragen of wil je meer weten over het beleid en de activiteiten die Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc) heeft ontwikkeld om een diverse en inclusieve organisatie te zijn? Neem dan contact op met ons D&I-team, e-mail diversiteit@amsterdamumc.nl

    Meer over diversiteit en inclusie in Amsterdam UMC