Het jaarverslag over 2023 van de Amsterdam UMC Foundation is klaar en gepubliceerd. Dit eerste jaarverslag van de Foundation geeft een overzicht van activiteiten, inkomsten en uitgaven van de Foundation in het afgelopen jaar. Met dit jaarverslag leggen we de fundamenten voor de toekomstige groei van de Foundation.