Rennen kan het geheugen van mensen met multiple sclerose (MS) verbeteren. Onderzoeker Marijn Huiskamp van het MS Centrum Amsterdam keek samen met collega’s van de Universiteit Hasselt hoe het brein van MS-patiënten reageert op rentraining. Zij zagen dat de hippocampus – een belangrijk hersengebied voor het geheugen – meer communiceerde met andere gebieden bij de mensen die de rentraining volgden.

Mensen met de chronische aandoening multiple sclerose (MS) gaan in de loop van de tijd
langzaam achteruit. Het lopen gaat slechter of lukt helemaal niet meer en ze
zijn vaak erg vermoeid. Veel mensen krijgen last van cognitieve problemen (onder
andere geheugen-, aandachts- en concentratieproblemen). Onderzoekers van het ExpertisecentrumCognitie van het MS Centrum Amsterdam proberen te begrijpen wat er in de hersenen gebeurt als die cognitieve problemen ontstaan, zodat er gezocht kan
worden naar behandelingen om dit te voorkomen.

Uit een eerdere studie van de Universiteit Hasselt bleek dat mensen met MS na het
volgen van een 12 weken durende rentraining niet alleen fysiek fitter werden, maar dat het ook een positief effect had op het lopen, de vermoeidheid, de kwaliteit van leven én het geheugen. Zij scoorden beter op een test die het ruimtelijk geheugen meet dan deelnemers die de training niet volgden. Dat is het geheugen dat je bijvoorbeeld nodig hebt om de weg te vinden. In een recente vervolgstudie hebben Marijn Huiskamp en zijn Hasseltse collega’s onderzocht hoe de hersenen reageren op de rentraining en hoe deze hersenveranderingen zich verhouden tot de verbeteringen in het geheugen. Zij gebruikten hiervoor de MRI-scans
van de deelnemers aan de Hasseltse studie. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in Multiple Sclerosis Journal.

De functionele MRI-scans die de onderzoekers analyseerden, zijn voor en na de
training gemaakt. Met zo’n scan meet je hoe actief hersengebieden zijn en welke
hersengebieden in welke mate met elkaar communiceren. Uit de studie bleek dat één
belangrijk hersengebied voor geheugen, de hippocampus, meer communiceerde met andere gebieden in de hersenen van de mensen die de rentraining gevolgd hebben. Dit
kan mogelijk verklaren waarom bij deze deelnemers het ruimtelijke geheugen
verbeterde.

Dit onderzoek heeft de posterprijs gewonnen op het congres “Neurorehabilitation and neural repair” in Maastricht eind mei 2019.   

Tekst: Annette van der Goes/Jan Spee