KWF kent Amsterdam UMC 1,9 miljoen euro toe voor fundamenteel kankeronderzoek. Het geld gaat naar vijf onderzoeken. De kennis die de onderzoekers vergaren is essentieel voor doorbraken in de preventie, opsporing en behandeling van kanker.

De gehonoreerde projecten maken deel uit van de tweede financieringsronde van 2022, bestemd voor fundamenteel onderzoek. De eerste ronderichtte zich op toegepast onderzoek. Later dit jaar volgen nog twee rondes.

Kanker bestrijden, is kanker begrijpen
Het doel van fundamenteel onderzoek is begrijpen hoe kankercellen werken, waar hun zwakke plekken zitten en hoe die aan te pakken zijn. Fundamenteel onderzoek vindt plaats in laboratoria en omvat de bestudering van genen, eiwitten en alle biologische processen die zich in of tussen (kanker)cellen afspelen. De kennis die hieruit voortkomt, vormt de basis van nieuwe behandelingen.

Fundamenteel onderzoek vergt vaak een lange adem, maar is uiteindelijk de bron van nieuwe doorbraken en medisch-wetenschappelijke vooruitgang.

Een overzicht van de onderzoeken van Amsterdam
UMC Cancer Center Amsterdam waarin KWF investeert:

  • De familie van BCL-2 eiwitten als therapeutisch target in preventie en behandeling van darmkanker. Het onderzoek gaat over dikke darmkanker, Jan Paul Medema is de projectleider van dit onderzoek (€751.882,50).
  • MEGAREx: Machine Enhances GliomA Recurrence Detecion. Dit is een onderzoek van Florent Moulière naar hersenkanker ( €631.067,90).
  • De klassieke conditionering van immunotherapie om kankerbehandelingen te verbeteren. Onderzoek van Louis Vermeulen naar blaas en dikke darmkanker (€163.800,00).
  • Menselijke genen die kritisch betrokken zijn bij de bescherming tegen metabolisch geïnduceerde oxidatieve stress. Een onderzoek van projectleider Josephine Dorsman naar verschillende soorten kanker (alvleesklier, bloed, borst, eierstok, hoofdhals, leukemie, lever, mannelijke geslachtsorganen; mondholte/lip, retinablastoom, slokdarm, vrouwelijke geslachtsorganen (overig)). Dit onderzoek krijgt €158.696,40 toegekend.
  • Gebruik van spontante antilichaam responsen tegen tumoren als biomarker en versterker van anti-tumor immuunresponsen. Een onderzoek naar longkanker van Marieke Fransen (€192.450,50).

Lees hier meer.

Foto: Shutterstock