De basis van fundamenteel onderzoek is de vraag: waarom? Deze vorm van onderzoek is gericht op het vergaren van kennis en leidt niet rechtstreeks tot concrete toepassingen. Lees de laatste artikelen over fundamenteel onderzoek: