De funderingen zijn gelegd, de contouren van het Research & Diagnostiekcentrum ADORE van Amsterdam UMC worden in rap tempo zichtbaar pal achter het ziekenhuis. In dit centrum op de Zuidas werken wetenschappers straks samen aan nieuwe behandelingen tegen kanker én hersenziekten. Zij doen dit samen met het midden- en kleinbedrijf, de farmaceutische industrie en kennisinstellingen zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en de UVA. Nergens anders bestaat zo’n centrum met bijbehorende apparatuur, laboratoria en kantoren.

Op 8 maart 2022 is officieel begonnen met de voorbereidingen van de bouw van het Research & Diagnostiekcentrum ADORE en vandaag viert Amsterdam UMC de feestelijke start bouw. Chris Polman, voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC: “Met de bouw van ADORE willen we medicijnen en behandelingen ontwikkelen tegen kanker en hersenziekten zoals MS en dementie. Denk hierbij vooral aan immuno- en celtherapieën. Dat oncologische en neurologische onderzoekers zo nauw met elkaar gaan samenwerken is uniek en tegelijkertijd zo logisch.” Geert Kazemier, oncologisch chirurg, voegt toe: “De onderzoekers willen beter begrijpen waarom de een kanker krijgt, waarbij cellen woekeren en zich vermenigvuldigen, en de ander ziektes krijgt als alzheimer of multiple sclerose waarbij cellen juist afsterven. Door de kruisbestuiving tussen onderzoekers van deze ziekten, hopen we sneller tot doorbraken in de wetenschap te komen.”

In het onderzoekscentrum gaat Amsterdam UMC therapieën ontwikkelen die breed toepasbaar zijn voor een grote groep patiënten. “Ik hoop dat het concept van samenwerking tussen disciplines zich niet beperkt tot dit nieuwe ADORE-gebouw, maar heel breed uitwaaiert binnen en buiten Amsterdam UMC”, aldus Polman.

Meer informatie over Research & Diagnostiekcentrum ADORE. ADORE is mede mogelijk gemaakt door donateurs.