Patiënten van het Hartcentrum van Amsterdam UMC kunnen vanaf vandaag gebruik maken van het e-health-programma HartWacht als aanvulling op hun zorg. Met een bloeddrukmeter en een klein ECG-meetinstrument – ongeveer zo groot als een mueslireepje – en een mobiele app kunnen patiënten zelf thuis o.a. hun bloeddruk en hartritme meten en op afstand laten monitoren. Patiënten hoeven hierdoor minder vaak naar hun cardioloog en er kan dagelijks meegekeken worden hoe het met de patiënt gaat. Voor artsen betekent dit dat ze nauwkeurigere metingen hebben en sneller kunnen ingrijpen waar nodig. Een ‘win-winsituatie’ in de ogen van Michiel Winter, cardioloog bij Amsterdam UMC en co-leider van dit project.

"HartWacht is in 2016 ontwikkeld door Cardiologie Centra Nederland (CCN), samenwerkingspartner van Amsterdam UMC. Daar gebruiken we het al om gegevens van meer dan 3.000 patiënten te volgen. Sinds we het e-health-programma inzetten, zien we dat het aantal ambulance-oproepen voor deze patiënten is afgenomen. En omdat we op afstand kunnen zien wat er bij de patiënt aan de hand is, kunnen we direct geruststellen en adviseren of ingrijpen waar nodig. Analyses laten zien dat er minder bezoeken aan de spoedeisende hulp zijn, en dat patiënten die gebruik maken van HartWacht minder vaak naar de polikliniek komen en minder verpleegdagen nodig hebben”, voegt Winter toe, die naast zijn werk bij Amsterdam UMC ook voorzitter is van de rvb van de stichting CCN.

Slimmer werken

Amsterdam UMC is het eerste umc dat HartWacht inzet; waarbij het maken van, onder andere, een ECG op afstand mogelijk is. Het huidige HartWacht-programma is geschikt voor patiënten met hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of hartfalen. De app stelt cardiologen in staat om slimmer te werken. Jasper Selder, cardioloog en biomedisch ingenieur bij Amsterdam UMC en co-leider van dit project: "Het ontzorgt ons doordat alle niet-afwijkende gezondheidsmetingen eruit worden gefilterd. Dat is namelijk vaak de bulk van alle metingen.” Alle metingen van patiënten die meedoen aan het HartWacht-programma worden geanalyseerd door een centraal team dat de metingen beoordeelt. Eventuele afwijkende metingen worden gedeeld met de cardioloog van de patiënt. “In plaats van als cardioloog te moeten kijken naar tientallen hartritme- en bloeddrukmetingen tijdens de – vaak drukke – poli-controles, krijgen we nu direct een melding als een van die metingen buiten het verwachte bereik valt. Er is dus meer tijd voor de cardioloog om zich te richten op patiëntenzorg. Afwijkingen komen ook sneller aan het licht en niet pas bij controles. Op basis van de geconstateerde afwijking kunnen wij als behandelaar meteen bepalen of er actie nodig is, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van medicatie of een extra controle”, voegt Selder toe.

Geruststellend

De ervaring van Winter is dat thuismonitoren ook rust biedt voor de patiënten die vaak te maken hebben met een levenslange hartaandoening: "Voor patiënten is het heel geruststellend, ze krijgen na een meting meteen feedback in de app. Daarnaast is het een manier om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. En omdat zorg onafhankelijk van tijd en plaats wordt, kunnen wij als artsen een patiënt veel beter en tijdiger helpen. Dit leidt tot een hoge tevredenheid van de deelnemende patiënten en minder onnodige zorg", voegt hij eraan toe.

Het is de bedoeling dat aan het e-health-programma dit jaar ook programma's voor diabetes en cardiovasculair risicomanagement worden toegevoegd.

Beeld: still uit video CCN