De raad van toezicht van Amsterdam UMC heeft prof.dr. Hans van Goudoever per 1 november 2023 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Hij volgt prof.dr. Chris Polman op, die per die datum Amsterdam UMC zal verlaten.

Hans van Goudoever is sinds 1 januari 2022 vicevoorzitter van de raad van bestuur en decaan van de Faculteit der Geneeskunde UvA.
De raad van bestuur van Amsterdam UMC zal per 1 november 2023 bestaan uit:

  • Prof. dr. J.B. van Goudoever (Hans), voorzitter raad van bestuur en decaan faculteit Geneeskunde UvA
  • Prof. dr. M.H. Kramer (Mark), lid raad van bestuur
  • Mw. Dr. C.J. Kruijthof (Karen), lid raad van bestuur
  • Dhr. Drs. H.A. Snapper (Henk), lid raad van bestuur RA RC

Wie de functie van vicevoorzitter raad van bestuur en decaan faculteit Geneeskunde VU zal bekleden, is nog niet bekend.

Fotografie: M. Gijsbertsen