Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam en Leiden (CAHAL) is de grootste opleider van kinderhartchirurgen in Nederland. Dat werpt dit jaar zijn vruchten af. Zo is dr. Léon Putman na het voltooien van zijn opleiding gecertificeerd tot de vierde congenitaal cardio-thoracaal chirurg binnen CAHAL. Daarnaast staat de volgende lichting kinderhartchirurgen al klaar.

Alle werkzame kinderhartchirurgen in Nederland worden geregistreerd door de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). Mede dankzij de recente certificatie van Putman heeft CAHAL momenteel een groot en flexibel team van werkzame kinderhartchirurgen.

Toekomst van kinderhartzorg gewaarborgd

De afgelopen jaren is er binnen CAHAL sterk ingezet op het opleiden van de volgende generatie. Daardoor zijn er de komende jaren genoeg kinderhartchirurgen werkzaam. Naast de recente registratie van Putman, is ook dr. Timofey Nevvazhay recent beëdigd tot kinderhartchirurg. De in Oekraïne geboren arts werkt sinds 2017 in het Hart Long Centrum Leiden en wordt binnenkort bijgeschreven in het register van de NVT. Drie van de in CAHAL werkzame chirurgen (Nevvazhay, Koolbergen en Hazekamp) behoren tot de meest ervaren kinderhartchirurgen van Nederland.

Voorloper als opleider

CAHAL blijft zich inzetten om ook de komende jaren nieuwe specialisten op te leiden. De samenwerking tussen LUMC en Amsterdam UMC heeft momenteel als enige centrum in Nederland nog een kinderhartchirurg in opleiding: Sailay Siddiqi. Zij is in september 2022 begonnen aan de opleiding. De verwachting is dat zij over 2,5 jaar het team van kinderhartchirurgen komt versterken.
“Dankzij onze inzet op het gebied van opleiding kunnen we ook in de toekomst hoogstaande kwalitatieve kinderhartzorg verlenen”, vertelt kinderhartchirurg prof. Mark Hazekamp. Naast de opleiding van Nederlandse hartchirurgen tot kinderhartchirurgen, werken er in CAHAL altijd 1 of 2 buitenlandse fellows die geheel of deels worden opgeleid tot kinderhartchirurg. Momenteel werkt er een Deense chirurg in het centrum.
“Binnen CAHAL zorgen we voor een continue doorstroom van kinderhartchirurgen”, vertelt Hazekamp. “Daarmee voldoen we niet alleen aan onze taak als opleider, maar kunnen we ook de toekomst van ons specialisme en de kinderhartzorg binnen ons centrum waarborgen.”

CAHAL moet behouden blijven

Congenitale cardio-thoracale chirurgie is een discipline binnen de cardio-thoracale chirurgie. Binnen dit vakgebied houden specialisten zich bezig met de chirurgische behandeling van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen én van alle andere hartafwijkingen bij kinderen. CAHAL heef momenteel het grootste operationele team in Nederland binnen dit specialisme. Om de continuïteit van de kinderhartzorg te waarborgen, is het daarom noodzakelijk dat CAHAL behouden blijft.

Meer weten over de toekomst van CAHAL en waarom het centrum moet blijven bestaan? Bekijk de dossierpagina van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden.

Fotografiie: LUMC