De Hartstichting heeft onderzoekers Leon Rinkel en Sean Jurgens van Amsterdam UMC een Dekkerbeurs toegekend. Dat is een persoonlijke onderzoeksbeurs voor getalenteerde wetenschappers die jaarlijks wordt toegekend. Met deze beurs van respectievelijk 166.000 en 147.000 euro kunnen zij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.

Leon Rinkel gaat onderzoeken hoe bij mensen die een herseninfarct hebben opgelopen, een tweede infarct voorkomen kan worden. Mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt hebben een grote kans om er weer één te krijgen.

Veel slechter aan toe

Mogelijk komt dit doordat een stuk stolsel is achtergebleven in het hart. Dit kan losraken en naar de hersenen doorschieten. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk na een eerste herseninfarct te kijken of er nog een stuk bloedstolsel in het hart zit. Rinkel gaat onderzoeken of dit het beste kan met een CT-scan, meteen als mensen met een herseninfarct het ziekenhuis binnenkomen.
Binnen 5 jaar heeft een kwart van alle mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt er opnieuw één gekregen. Binnen 10 jaar gaat het zelfs om 40%. De behandeling om een volgend herseninfarct tegen te gaan kon dit niet voorkomen. Helaas zijn mensen er na een tweede herseninfarct nog veel slechter aan toe.

Hartstilstand op jonge leeftijd

Onderzoeker Sean Jurgens richt zich in zijn onderzoek op een DNA-risicoscore om hartproblemen bij een hartspierziekte te voorspellen. Mensen die een verdikte hartspier hebben door de erfelijke hartspierziekte hypertrofische cardiomyopathie, kunnen op jonge leeftijd een hartstilstand of hartfalen krijgen. Deze hartproblemen kunnen echter ook veel later optreden. Sean Jurgens werkt aan een risicoscore om te voorspelen wie wanneer klachten gaat krijgen.
De helft van de patiënten met een hartspierziekte heeft een foutje in het DNA. Bij de rest is (nog) geen erfelijke oorzaak bekend. Artsen kunnen niet voorspellen hoe de ziekte bij een patiënt zal verlopen, ook niet bij mensen met een foutje in het DNA. De één krijgt al jong hartproblemen, de ander pas veel later in het leven.

Foutjes in DNA

Jurgens gaat op zoek naar nog onbekende veranderingen in het DNA om beter te voorspellen wanneer deze patiënten hartproblemen krijgen. In de komende twee jaar gaat Sean daarom het volledige DNA in kaart brengen van 500 patiënten die de hartspierziekte hypertrofische cardiomyopathie hebben. Dit vergelijkt hij met het DNA van gezonde personen. Zo hoopt hij nieuwe foutjes en veranderingen in het DNA te vinden die samenhangen met deze aandoening.
Hij wil een DNA risicoscore ontwikkelen waarmee je per persoon kunt bepalen hoe groot het risico is op de hartspierziekte, hartfalen en een hartstilstand. Mensen met een groot risico kan je dan goed in de gaten houden en op tijd behandelen.

Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om te voorkomen dat mensen overlijden of ziek en steeds zieker worden door hart- en vaatziekten. Met haar persoonsgebonden Dekkerbeurzen probeert de Hartstichting daarom toptalent aan het hart- en vaatziektenonderzoek te verbinden. Een Dekkerbeurs helpt onderzoekers hun eigen onderzoekslijn op te zetten en uit te bouwen.

Fotografie: