In april 2023 verstevigden Amsterdam UMC en het LUMC hun samenwerking op het gebied van complexe leverziekten. Patiënten met galwegkanker ondergaan de ingreep in Amsterdam UMC, patiënten die een levertransplantatie moeten ondergaan, worden geopereerd in het LUMC. De samenwerking verbetert niet alleen de zorg voor de patiënten, het leidt ook tot meer kennis over complexe leverziekten.

Voor de patiënt die een levertransplantatie moet ondergaan verandert er op het eerste gezicht niet zo veel. “Amsterdam UMC voert zelf geen levertransplantaties uit. We verwezen dus altijd al naar één van de drie UMC’s waar dit plaatsvindt,” zegt Joost Drenth, MDL-arts en hoogleraar in Amsterdam UMC. “Wel zijn we meer dan voorheen betrokken bij het stellen van de indicatie voor een transplantatie en zien wij onze patiënten nu eerder terug omdat we onderdeel blijven uitmaken van het behandelteam. Hierdoor kan de nazorg eerder in het eigen ziekenhuis plaatsvinden.” Bij de samenwerking zijn behalve MDL-artsen ook chirurgen, verpleegkundig specialisten, intensivisten en anesthesiologen nadrukkelijk betrokken. Zo kan de overname van patiënten tussen de twee centra goed en effi­ciënt verlopen.

Goed voor kwaliteit van zorg

Met de samenwerking concentreren de beide ziekenhuizen complexe zorg op één plek. “Dit is een goede ontwikkeling voor de kwaliteit van de zorg”, aldus Minneke Coenraad, hoogleraar Maag-, darm en leverziekten van LUMC en medisch directeur van het Levertransplantatie programma. “Door het nog vaker behandelen van patiënten met complexe leverziekten, het doen van onderzoek en het geven van onderwijs, zal de kennis over de behandeling van complexe leverziekten lokaal maar ook landelijk verder ontwikkelen.”

Hoger niveau

Drenth beaamt dit. “Door onze samenwerking verder te intensiveren, verbeteren we de uitkomsten voor deze groep patiënten met complexe leverziekten. Door onze nauwe betrokkenheid bij levertransplantaties in het LUMC en de nazorg in Amsterdam UMC neemt ook onze kennis van de behandeling van deze groep patiënten verder toe." Door intensiever samen te werken en ook samen onderzoek en onderwijs te ontwikkelen, komt de expertise over complexe leverziekten in beide ziekenhuizen op een nog hoger niveau.

Dit is een aangepaste versie van een bericht dat eerder verscheen in Leiden Transplant Talks magazine, juni 2024

Foto: MDL-artsen Joost Drenth (Amsterdam UMC, links) en Minneke Coenraad (LUMC) (foto: LUMC)