De Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC en ACTA gaan intensiever samenwerken op het gebied van proefdieronderzoek en proefdiervrije innovaties. Daarvoor is de stuurgroep Amsterdam 4R opgericht. Amsterdam 4R gaat de activiteiten van de verschillende instellingen rond onderzoek en onderwijs samenbrengen. Maandag 20 november was de officiële kick-off.

Open en transparant zijn sleutelwoorden in het beleid rond proefdieronderzoek aan VU Amsterdam, Amsterdam UMC en ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). “We vinden het belangrijk om aan de buitenwereld te laten zien waarom er momenteel nog proefdieronderzoek nodig is, maar ook waar we staan met onze ontwikkelingen en vernieuwingen rond proefdiervrij onderzoek. Daarnaast gaan we beter en efficiënter samenwerken in onderzoek en onderwijs. Door krachten te bundelen binnen Amsterdam 4R kunnen we sneller vernieuwen en tegelijkertijd de kwaliteit van onderzoek waarborgen,” zegt Jolanda van der Velden, hoogleraar Fysiologie bij Amsterdam UMC en voorzitter van Amsterdam 4R.
Er worden steeds meer stappen gezet richting de vermindering van onderzoek met proefdieren. “Zo kunnen we hartspierweefsel van patiënten, dat weggenomen wordt tijdens een operatie, 4 weken in kweek houden. Met deze nieuwe methode kunnen we medicijnen testen op menselijk hartspierweefsel, waardoor we minder proefdieren nodig hebben voor onderzoek”, aldus Van der Velden.

Welzijn waarborgen

4R staat voor de principes ‘Replacement, Reduction, Refinement’ van proefdieronderzoek en ‘Reproducibility’ van proefdiervrije innovaties. Deze principes zijn ontworpen om het welzijn van dieren in onderzoek te waarborgen, en tegelijkertijd de wetenschappelijke vooruitgang verder te helpen binnen het proefdiervrije onderzoek. Bij proefdieronderzoek zijn deze uitgangspunten leidend bij het plannen en uitvoeren van onderzoek. Om impact te hebben op gezondheid en zorg wordt door onderzoekers het onderzoeksmodel gebruikt dat de menselijke situatie (zo goed mogelijk) nabootst, waarbij het heel belangrijk is dat de resultaten van dit onderzoek te reproduceren zijn door anderen.

Amsterdamse onderzoekers werken gezamenlijk aan de Transitie Proefdiervrije Innovaties (TPI)
Het Amsterdam 4R beleid zal worden uitgewerkt door de werkgroep TPI Amsterdam, zodat innovaties geïmplementeerd worden binnen het onderzoek en onderwijs van onze instellingen. Meer informatie rond proefdieronderzoek en de ontwikkelingen rond proefdiervrij onderzoek is te vinden op Proefdieren Amsterdam UMC en Amsterdam Animal Research Center van VU Amsterdam.

Fotografie: Shutterstock