Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in het ziekenhuis, vragen we patiënten om alleen te komen naar hun afspraak. Zo kunnen we voldoende afstand tot elkaar houden en voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

Wanneer mag een begeleider mee?

We vragen u om alleen naar uw afspraak te komen. Zo helpt u ons om het ziekenhuis veilig te houden voor iedereen. Alleen als u echt niet alleen naar een afspraak kunt komen, kunt u maximaal één begeleider meenemen. Mensen in een rolstoel mogen altijd een begeleider meenemen. Ook bij minderjarige patiënten mag altijd één ouder mee. Broertjes en zusjes mogen niet mee.

Let op: vanaf 9 november zijn begeleiders en mantelzorgers helaas niet toegestaan op behandelcentrum Oncologie/Hematologie (Q2) op locatie AMC. Zo voorkomen wij dat het te druk wordt.

Tips voor uw bezoek

We begrijpen dat het lastig kan zijn om zonder begeleider naar uw afspraak te komen. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw afspraak, geven we u een paar tips:

  • Schrijf thuis alvast op wat u wilt vertellen of vragen aan uw arts. Misschien kan een partner, familielid of vriend met u meedenken. Neem uw aantekeningen mee naar uw afspraak.

  • Vraag tijdens uw bezoek of u het gesprek mag opnemen. Hiervoor kunt u uw mobiele telefoon gebruiken. Deze opname kunt u thuis nog eens rustig terugluisteren.

  • U kunt ook iemand tijdens het gesprek inbellen om te laten meeluisteren.

  • Zijn er medische termen die u niet kent, of is iets niet duidelijk? Vraag om uitleg.

  • Heeft u geen telefoon mee? Vraag aan het einde van het gesprek of de arts de belangrijkste punten wil herhalen en schrijf deze samen op.