Amerikaanse vrouwen bevallen gemiddeld genomen eerder dan Engelse en Nederlandse vrouwen. Zo bevalt 44% van de Nederlandse en 40% van de Engelse vrouwen na 40 of meer weken zwangerschap, tegenover slechts 23% van de Amerikaanse vrouwen. Dit blijkt uit een studie van Amsterdam UMC, samen met Boston University School of Public Health (BUSPH), Oxford University en Harvard Medical School. Amerikaanse wetenschappers leggen een verband tussen die cijfers, de inrichting van de geboortezorg in de VS en de slechtere zwangerschapsresultaten in dat land.

In de Verenigde Staten liggen de moeder- en kindersterftecijfers veel hoger dan in Europese landen en andere rijke landen. Een studie van Amsterdam UMC, samen met Boston University School of Public Health (BUSPH), Oxford University en Harvard Medical School, laat zien hoe de manier waarop de geboortezorg in de VS is ingericht het geboorteproces kan beïnvloeden. Mogelijk heeft dit verband met de ongunstige geboorte-uitkomsten.

Meer medisch ingrijpen

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift PLoS ONE, laat de zwangerschapsduur en het tijdstip van thuis- en ziekenhuisbevallingen zien in drie hoge-inkomenslanden – de VS, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij is er sprake van twee verschillende benaderingen van de geboortezorg. "De verschillen zijn nogal groot. In de VS is de geboortezorg veel meer afhankelijk van gynaecologen, terwijl in Nederland en het Verenigd Koninkrijk de meeste geboortes worden begeleid door verloskundigen", zegt Ank de Jonge, hoogleraar Midwifery Science aan Amsterdam UMC. "De Amerikaanse geboortezorg leunt veel meer op medisch ingrijpen dan die in het Verenigd Koninkrijk en Nederland."

Afname zwangerschapsduur VS

Uit de bevindingen blijkt dat de gemiddelde zwangerschapsduur van Amerikaanse vrouwen tussen 1990 en 2020 gestaag is afgenomen met meer dan een halve week, van 39,1 weken tot 38,5 weken. Bovendien zijn Amerikaanse zwangerschappen gemiddeld genomen korter dan die in Engeland en Nederland. In 2020 vond slechts 23% van de geboorten in de VS plaats na een zwangerschap van 40 of meer weken, tegenover 44% van de geboorten in Nederland en 40% van de geboorten in Engeland. De gemiddelde zwangerschapsduur bij thuisbevallingen was in alle drie de landen hetzelfde.

Vroege ochtenduren

De onderzoekers bekeken ook het tijdstip van geboorte bij thuisbevallingen en bij vaginale bevallingen (dus geen keizersnede) in het ziekenhuis. Vervolgens herhaalden zij deze analyse, waarbij zij de vergelijking beperkten tot vaginale bevallingen in het ziekenhuis zónder ingrepen zoals het inleiden van de bevalling. Medisch ingrijpen kan namelijk het tijdstip van de geboorte veranderen.
In Engeland en Nederland vonden de thuis- en ziekenhuisbevallingen op vergelijkbare tijdstippen plaats, met een piek in de vroege ochtenduren tussen 1.00 en 6.00 uur. Maar in de VS was er een opmerkelijk verschil in tijdstip van geboorte tussen de twee locaties: de thuisbevallingen piekten in dezelfde vroege ochtenduren als de thuisbevallingen in andere landen, terwijl de ziekenhuisbevallingen –zelfs die zonder ingrepen – grotendeels plaatsvonden tijdens de standaard werkuren van het zorgpersoneel, namelijk van 8.00 tot 17.00 uur. Dat is niet in lijn met het tijdstip waarop de gemiddelde natuurlijke bevalling plaatsvindt.

Afstemmen op natuurlijk patroon

De studie is de eerste internationale studie die gebruik maakt van grote datasets om de zwangerschapsduur en het tijdstip van bevalling in drie landen met een hoog inkomen te vergelijken; het meeste eerdere onderzoek richtte zich op gegevens van individuele ziekenhuizen of landen. Dat Engeland en Nederland betere bevallingsresultaten hebben dan de VS, zou te maken kunnen hebben met de andere inrichting van de geboortezorg in de VS. Wellicht dat een organisatorische aanpassing, die minder ingrijpt op de zwangerschapsduur en het tijdstip van de bevalling, en het geboorteproces een natuurlijker verloop laat hebben, leidt tot betere zwangerschapsuitkomsten in de VS.

Onderzoeksleider Eugene Declercq, hoogleraar gezondheidswetenschappen aan BUSPH: "Er kan lering worden getrokken uit landen met positievere zwangerschapsresultaten dan de VS door de inrichting van de geboortezorg in ziekenhuizen beter af te stemmen op het natuurlijke patroon van tijdstip van bevalling en zwangerschapsduur, in plaats van te proberen de timing van de bevalling aan te passen aan de behoeften van de organisatie."

Onderzoeker Neel Shah, ‘chief medical officer’ van Maven Clinic en een gastwetenschapper aan de Harvard Medical School: "De uitzonderlijk slechte resultaten van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem voor moeders vragen om meer aandacht voor de inrichting ervan. Onze studie lijkt er op te wijzen dat, in vergelijking met andere landen met een hoog inkomen, de geboortezorg in Amerikaanse ziekenhuizen vooral ingericht is voor het gemak van het zorgpersoneel, en niet aansluit bij de behoeften van vrouwen die bevallen."

Gegevens miljoenen geboorten

De studie omvatte nationaal representatieve en openbare geboortegegevens uit alle drie de landen, waaronder gegevens over meer dan 3,8 miljoen geboorten in de VS en 156.000 geboorten in Nederland in 2014, en meer dan 56.000 geboorten in Engeland van 2008-2010. De onderzoekers onderzochten de gegevens van geboorten die plaatsvonden na een zwangerschap tussen 37 en 42 weken.

De wetenschappelijke publicatie is te lezen in het tijdschrift PLoS ONE

Fotografie: Shutterstock