De ZonMw Parel is uitgereikt aan het NIPT-consortium voor onderzoek dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de prenatale screening in Nederland. Deze zogeheten TRIDENT-2 studie is een succesvolle samenwerking tussen een groot aantal partijen, getrokken door Amsterdam UMC. In april 2023 krijgen alle zwangere vrouwen in Nederland toegang tot de innovatieve bloedtest.

De Parel werd uitgereikt door ZonMw-voorzitter Arfan Ikram aan het NIPT-consortium. Dit is een samenwerking tussen acht universitaire centra, VSOP en het RIVM. NIPT staat voor ‘niet-invasieve prenatale test’: een veiliger en meer effectieve methode om zwangere vrouwen te screenen op het down-, edwards- en patausyndroom.

NIPT voor elke zwangere vrouw

Deze bloedtest was tot nu toe alleen beschikbaar voor deelnemers aan een groot onderzoek naar de werking en de effecten van de NIPT: de TRIDENT-2 studie. Amsterdam UMC is de penvoerder van dit onderzoek. De positieve uitkomsten hebben VWS-minister Kuipers ertoe gebracht om de innovatieve bloedtest per 1 april 2023 gratis beschikbaar te stellen aan alle zwangere vrouwen. Daarmee wordt de NIPT structureel onderdeel van de reguliere prenatale screening in Nederland.

Bekijk hieronder de video over de prenatale test (NIPT)

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Parel

De Parel is een ereprijs voor bijzonder goede ZonMw-projecten. De goede samenwerking in het NIPT-project is een van de succesfactoren: 'Iedereen bleek bereid om de eigen prioriteiten en belangen aan de kant te zetten om dit gezamenlijk tot een succes te maken. Dat is echt iets om trots op te zijn'.

Lees meer over de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en het de landelijke TRIDENT-2 studie.

Foto: ZonMW