Kinderen die tegelijk met een antibioticakuur probiotica krijgen, hebben 35% minder vaak last van diarree. Dit blijkt uit een internationale studie van artsen van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, het OLVG en Poolse arts-onderzoekers. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in JAMA Pediatrics.

Aan de studie deden 350 kinderen mee uit Nederland en Polen, in de leeftijdscategorie 3 maanden tot 18 jaar. Alle kinderen kregen antibiotica vanwege een infectie. De helft gebruikte tegelijkertijd probiotica, de andere helft nam een placebo. De ouders of het kind (afhankelijk van de leeftijd), registreerden dagelijks de consistentie van de ontlasting. Ook verzamelden de onderzoekers poepsamples (een beetje poep) van alle kinderen, voor en na de kuur.
Uit de resultaten bleek dat bij de kinderen in de probiotica-groep 35% minder vaak diarree voorkwam dan in de controlegroep. De onderzoekers troffen in de poep van de controlegroep vaker het rotavirus aan, waarvan bekend is dat het diarree kan veroorzaken. Het is onduidelijk of dit toeval was, of dat de probiotica een remmende werking hebben op het rotavirus. Als de onderzoekers de patiënten met rotavirus in de poep niet mee rekenden, was er geen duidelijk verschil meer in diarree tussen de 2 groepen. Onderzoeker Thomas Dierikx: “Het is dus belangrijk om verder uit te zoeken via welk mechanisme probiotica diarree kunnen voorkomen.”

Bacteriën verstoord

In Nederland krijgt elk jaar ongeveer de helft van alle jonge kinderen minstens één kuur antibiotica voorgeschreven. Bij een derde van deze kinderen veroorzaakt zo’n kuur diarree. Dierikx: “In onze darmen leven triljarden bacteriën. We noemen dat ook wel het microbioom of darmflora. Antibiotica maken de darmflora kapot. Uit andere studies weten we dat zo’n verstoord microbioom meer kans geeft op chronische aandoeningen als astma, allergie en overgewicht. Het voorkómen van zo’n verstoring kan dus echt gezondheidswinst opleveren. Deze studie levert aanknopingspunten hoe we dat kunnen bereiken.”

Het probioticum dat de kinderen in deze studie kregen, bestond uit 8 verschillende bacteriestammen die voorkomen in het gezonde microbioom. De onderzoekers gaan in een vervolgstudie de verzamelde poepsamples analyseren om het beschermende mechanisme van probiotica te achterhalen. De kinderen worden nog een jaar lang gevolgd en onderzocht op chronische aandoeningen.

Niet vergoed

Probiotica worden niet standaard voorgeschreven bij antibiotica en niet vergoed door de verzekeraar.

Foto: Shutterstock