Leukodystrofieën zijn erfelijke ziekten die de zogenaamde witte stof in de hersenen aantasten. Vaak ontstaan ze al in de kinderjaren, met ernstige handicaps als gevolg. Van evenwichtsstoornissen, spasmes en leerproblemen tot uitval van organen. Het Amsterdam Leukodystrofie Centrum (ALC) behandelt ongeveer 400 patiënten en doet onderzoek naar nieuwe behandelmethoden.

Het ALC is binnen Nederland hét expertisecentrum voor kinderen en volwassenen met leukodystrofieën. Ook patiënten van buiten Nederland komen naar Amsterdam voor behandeling op maat. Doordat patiënten veel verschillende klachten ontwikkelen, werken de kinderneurologen binnen het ALC met allerlei specialisten samen. Revalidatieartsen, MDL-artsen, orthopeden en internisten; samen met patiënten zorgen zij voor de juiste zorg.

Progressieve processen stoppen

Er bestaan veel verschillende soorten leukodystrofieën. De meeste zijn progressief, wat betekent dat de klachten langzaam erger worden. Met inzichten uit nieuwe onderzoeken proberen we dit proces te stoppen. Daarvoor werken we samen met leukodystrofiecentra van over de hele wereld. De onderzoeksgroep probeert de oorzaken van de ziekten in de hersenen nog beter te begrijpen, om zo de behandelmethoden te verbeteren.

Samen met de andere universitair medische centra werken we aan een steeds betere gezondheid voor iedereen. Dat doen we door een unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorg. Lees hier meer over onderzoek van alle umc's op het gebied van zeldzame aandoeningen.
Wij zetten ons elke dag in voor het leven van morgen.

Patiënten en zorgprofessionals vormen één team. Samen werken we aan een betere toekomst voor mensen met leukodystrofie.
Nicole Wolf - Kinderneuroloog bij Amsterdam UMC
Lees hier meer over het Amsterdam Leukodystrofie Centrum van Amsterdam UMC.