Patiënten met een acuut herseninfarct op de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC kunnen voortaan na de eerste behandeling direct terecht in het BovenIJ. “Door deze samenwerking krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek”, aldus neuroloog Yvo Roos van Amsterdam UMC. Op 17 mei ondertekenden de raden van bestuur de samenwerkingsovereenkomst.

Patiënten met een herseninfarct krijgen een behandeling in het academische ziekenhuis op de spoedeisende hulp. “Als de patiënt daarna geen hoogcomplexe zorg nodig heeft, gaat de patiënt direct van de spoedeisende hulp naar het BovenIJ in Amsterdam-Noord. De afspraak is dat hier altijd voldoende bedden beschikbaar zijn”, aldus Chris Polman, voorzitter raad van bestuur van Amsterdam UMC. “Voor de patiënt is dit ook prettig, want hij of zij blijft in de regio Amsterdam en hoeft niet naar een ziekenhuis buiten onze regio.”

Nu komt het nog regelmatig voor dat de patiënt naar een ziekenhuis buiten de regio moet worden verplaatst. Door deze intensievere samenwerking zal dit nog maar beperkt voorkomen. Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur BovenIJ: “Wij zijn verheugd met deze samenwerking tussen Amsterdam UMC en BovenIJ als voorbeeld van passende zorg. Door deze samenwerking ontstaat er bij Amsterdam UMC ruimte voor nieuwe patiënten die hoogcomplexe zorg nodig hebben.”

Verbetering zorg beroertes met ketenpartners

Door deze samenwerking is ook de overdracht van de patiënt sneller geregeld. “Na rechtstreeks overleg vanaf de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC met de neuroloog van het BovenIJ, komt de patiënt op de stroke unit hier”, aldus Mirjam Janmaat, neuroloog in het BovenIJ. “Hier kijken we naar risicofactoren voor een beroerte zoals onder andere hoge bloeddruk, ritmestoornissen, cholesterolwaarde of suikerziekte. BovenIJ regelt ook de eventuele revalidatie na opname.”

De samenwerking maakt deel uit van meerdere initiatieven om de doorstroom voor de patiënten met een beroerte te verbeteren. Beide ziekenhuizen zijn partner in het Stroke Netwerk Groot Amsterdam. Hier verbeteren alle betrokken ketenpartners de zorg na beroertes.

Fotobijschrift:
Van links naar rechts: Chris Polman (rvb Amsterdam UMC), Yvo Roos (neuroloog Amsterdam UMC, initiatiefnemer van deze samenwerking) en Edwin van der Meer (rvb BovenIJ)