Wat je eet als je zwanger bent is ontzettend belangrijk. Zowel ondervoeding als teveel eten heeft gevolgen voor de uitkomst van de zwangerschap, en werkt ook door in de gezondheid van moeder en kind op latere leeftijd. In haar oratie, die ze op vrijdag 2 december uitspreekt, benadrukt hoogleraar verloskunde Rebecca Painter de noodzaak van een gezonde leefstijl voor alle zwangeren.

Er is veel winst te behalen als zwangere vrouwen extra aandacht besteden aan hun leefstijl. Gezonder eten en meer bewegen kan het aantal vrouwen met zwangerschapsdiabetes met een kwart verlagen. Ook kunnen leefstijlaanpassingen door zwangere vrouwen het aantal vroeggeboortes en kinderen op de afdeling Neonatologie doen afnemen. Maatregelen rondom leefstijl hoeven niet alleen op zwangeren gericht te zijn. Denk aan de invoering van suikertaks, dit zou kunnen bijdragen aan een afname van zwangerschapscomplicaties.

Ondervoed door zwangerschapsbraken

Painter besteedt speciale aandacht aan de zorg voor vrouwen die zoveel last hebben van braken tijdens de zwangerschap, dat zij ondervoed raken. Bij deze vrouwen is sprake van 'hyperemesis gravidarum'. Painter liet in eerder onderzoek zien dat deze aandoening blijvende invloed heeft op de gezondheid van zowel moeder als kind. Deze zwangere vrouwen krijgen momenteel lang niet altijd de medicatieen zorg die ze nodig hebben om ernstige ondervoeding te bestrijden. Dit kan beter door de diagnose te stellen volgens de internationale definitie, die een jaar geleden is vastgesteld. De (grote) effecten van onbehandelde hyperemesis zijn een goede reden voor minder terughoudendheid bij het voorschrijven van medicatie.

Download de oratie van Rebecca Painter

Fotografie: Amsterdam UMC