Vitamine C heeft een gunstig effect op de pompkracht van het hart. Het effect lijkt het grootst bij mensen die al hartproblemen hadden. Dat blijkt uit een meta-analyse van onderzoekers van Amsterdam UMC en de Universiteit van Helsinki.

Vitamine C-tekort kan bij gezonde mensen leiden tot moeheid, kortademigheid, vocht in de benen en de longen en pijn op de borst. Dit zijn typische symptomen van hartfalen. Hoe gezonder het hart, des te harder het hart kan knijpen en hoe meer bloed de linkerhartkamer per slag wegpompt. De onderzoekers wilden weten of toediening van vitamine C de pompkracht verbetert en deden een meta-analyse, een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde studies samen worden genomen. De resultaten zijn gepubliceerd in Frontiers in Cardiovascular Medicine. Intensivist Angélique de Man: “We bekeken de gegevens van zes onderzoeken met in totaal 246 hartpatiënten. Daaruit bleek dat door toediening van vitamine C de pompkracht met gemiddeld 12% toenam. Deze patiënten hadden dus al hartproblemen. Verder zagen we in zes onderzoeken met 177 mensen zonder hartklachten dat de pompkracht gemiddeld met 5,3% toenam. Het lijkt er dus op dat mensen met hartproblemen het meeste baat hebben bij vitamine C.”

Hogere doses bij hartfalen

Uit de analyse is niet duidelijk of een verhoogde inname van vitamine C effect heeft bij goed gevoede en gezonde mensen. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat hogere doses mogelijk een gunstig effect kunnen hebben bij mensen met hartfalen. De onderzoekers pleiten voor verder onderzoek naar vitamine C en hartfalen, vooral bij patiënten met een lage pompkracht van de linkerhartkamer en met een lage vitamine C-inname.

Niet alleen tegen scheurbuik

In het midden van de 20e eeuw werd vitamine C reeds geopperd als mogelijke behandeling voor hartfalen, maar de interesse ebde weer weg. Deze eerdere bevindingen werden waarschijnlijk genegeerd door een wijdverspreid vooroordeel tegen vitamine C als middel tegen enig andere ziekte dan scheurbuik.

Beeld: Adobe Stock