Een op de 3 zwangeren heeft ten minste één ervaring met de zorg tijdens de bevalling waarvan zij last heeft gehad. Ook ervaart 1 op de 5 zwangeren haar bevalling als negatief. Dit blijkt uit onderzoek van Marit van der Pijl van de afdeling Verloskundige Wetenschap naar respectvolle geboortezorg. Het gaat hier om contacten met zowel gynaecologen als verloskundigen. De resultaten zijn 8 juli gepubliceerd in Reproductive Health.

Om te weten hoe vrouwen in Nederland de bevalling ervaren, werd eind 2020 via baringervaring.nl een vragenlijst verspreid. Ruim 13.000 vrouwen hebben hierop gereageerd; van 12.239 vrouwen konden de antwoorden worden meegenomen in het onderzoek. Via deze vragenlijst werd onderzocht hoe vaak vrouwen de zorg tijdens de bevalling als negatief (niet respectvol) hebben ervaren, in hoeverre vrouwen hier last van hadden, welke vrouwen hier meer of minder last van hadden en of dit geassocieerd was met de algemene bevallingservaring.

Beter communiceren

Uit dit onderzoek blijkt dat een derde (36%) van alle vrouwen ten minste één ervaring met de zorgverlener heeft gehad die zij onprettig vonden. 40% vond dat ze in onvoldoende mate zelf keuzes konden maken en 30% vond de communicatie met zorgverleners niet optimaal. 21% ervaarde onvoldoende steun en 21% noemde een ruwe behandeling. Marit van der Pijl: “Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het gedwongen op bed moeten blijven. Andere voorbeelden van situaties die als onprettig werden ervaren: een medische handeling die werd uitgevoerd zonder dat er toestemming gevraagd werd (12%), relevante informatie die niet werd gedeeld (21%), gedwongen om op bed te blijven liggen (15%) en ongewenst alleen gelaten worden (14%). Er was grote variatie in hoeverre vrouwen last hadden van de situaties die zij hadden meegemaakt. Zo bleek dat van alle vrouwen die niet konden kiezen in welke houdingen ze wilden bevallen, een kwart hier last van had.”

Negatieve ervaring

Hoe meer negatieve ervaringen een vrouw had met de zorgverlening tijdens de bevalling, hoe negatiever haar bevallingservaring. In dit onderzoek had 21% van de vrouwen een negatieve bevallingservaring; de helft van deze vrouwen ervaarde haar bevalling zelfs als heel negatief of traumatisch. Vrouwen die voor het eerst waren bevallen en vrouwen met een migratie-achtergrond hadden vaker last van bepaalde ervaringen met de geboortezorg. Uit het onderzoek komt niet naar voren waarom dit zo is.

Oprechte aandacht

Veel winst is te behalen door het bieden van betere steun, betere communicatie, en meer respect voor de verschillende wensen, keuzes en voorkeuren van vrouwen, stelt Van der Pijl. Het is belangrijk dat zowel zorgverleners als degenen die de geboortezorg organiseren hier aandacht voor hebben en dat verbetering praktisch mogelijk gemaakt wordt. Wanneer er bijvoorbeeld te weinig zorgverleners zijn, is er minder tijd voor goede communicatie en oprechte aandacht voor iedere zwangere. “Meer aandacht voor respectvolle geboortezorg is dus goed voor vrouwen, hun kinderen en zorgverleners zelf.”

Lees hier de volledige publicatie in Reproductive Health.

Foto: David Veksler/Unsplash