De organisatie

Amsterdam UMC organiseert De Anatomische Les in samenwerking met de Volkskrant.

De voordracht voor een spreker wordt gedaan door een wetenschappelijke adviesraad. Deze  adviesraad bestaat uit: prof. dr. Jan Paul Medema (voorzitter), prof. dr. Connie Bezzina, prof. dr. Marjolein van Egmond, prof. dr. Jeroen Geurts, prof. dr. Stan van de Graaf, prof. dr. Brenda Penninx, prof. dr. Sjoerd Repping: en prof. dr. Ronald van Vollenhoven.

Aan de jaarlijkse voordrachtvergadering nemen tevens de decanen van de faculteiten Geneeskunde van UvA en VU deel, een afgevaardigde van de wetenschapsredactie van De Volkskrant, en de organisator van De Anatomische Les, de directeur Communicatie Amsterdam UMC.

Financiële ondersteuning

Om de onafhankelijkheid van de lezing absoluut te waarborgen wordt De Anatomische Les niet gesponsord.

Programma-onderdelen

Het programma van De Anatomische Les beoogt elk jaar een samengaan van wetenschap, kunst, literatuur en klassieke muziek te zijn. Vaste onderdelen: presentatie van een boek, voordracht over beeldende kunst en literatuur een muzikaal intermezzo van een bekend ensemble en de lezing zelf.

Genodigden Anatomische Les

Tot de genodigden voor De Anatomische Les behoren vertegenwoordigers van universitair medische centra en universiteiten, leden van het parlement en het kabinet, journalisten alsmede representanten van maatschappelijke organisaties en adviesorganen op het terrein van de gezondheidszorg en van bedrijven en culturele instellingen in de stad Amsterdam. Daarnaast geven elk jaar zo'n 300 à 400 lezers van de Volkskrant acte de présence. Koningin Beatrix was aanwezig bij de eerste, de tiende - en als prinses - de twintigste Anatomische Les.