Missie en beleid

Het beleid van de AMC Foundation wordt vastgelegd in het beleidsplan en wordt iedere twee jaar geactualiseerd. De financiƫle verantwoording van de activiteiten van de AMC Foundation wordt jaarlijks vastgelegd in het jaarverslag.

Beleidsplannen en jaarverslagen

ANBI Status

De AMC Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De AMC Foundation hoeft geen schenkingsbelasting te betalen over giften.

Het RSIN nummer of fiscaal nummer van de Stichting AMC Foundation is 8051.65.812.Het Kamer van Koophandel nummer is 41204333.

Missie en beleid AMC Foundation

Bekijk onze voorgaande nieuwsbrieven