Wat we doen

Wij werven giften voor veelbelovend experimenteel medisch onderzoek, waarvoor (nog) geen plaats is binnen de reguliere geldstromen. Zulk onderzoek wordt vrijwel altijd geïnitieerd door topspecialisten van Amsterdam UMC, locatie AMC. Via AMC Foundation ondersteunen we jong medisch toptalent door studie en onderzoek aan buitenlandse topinstituten mogelijk te maken.

Het voorkomen van pijn en andere mondproblemen ten gevolge van kankerbehandeling

Mondproblemen na een oncologische behandeling met chemotherapie, al dan niet gevolgd door een stamceltransplantatie vormen een onderbelicht en onderschat probleem. Zo kan het mondslijmvlies kapot gaan en veel pijn veroorzaken. Eten, drinken, praten en slapen zijn dan moeizaam of zelfs onmogelijk en er kunnen levensbedreigende infecties ontstaan. Patiënten hebben vaak last van een (kurk)droge mond en een verstoorde smaak.

Meer informatie

Erfelijke blindheid voorkomen

In Nederland worden ruim 5.000 mensen, vaak al op jonge leeftijd, getroffen door erfelijke oogziekten. Wereldwijd treffen deze oogziekten 2,5 miljoen mensen. Onderzoekers in Amsterdam UMC willen gentherapie behandelingen ontwikkelen om blindheid door deze erfelijke oogziekten te voorkomen. Op dit moment is er geen behandeling mogelijk. U kunt bijdragen om dit onderzoek mogelijk te maken.

Meer informatie

Aneursyma in de buik

Onderzoekers Ron Balm en Dink Legemate werken met hun onderzoeksteam aan het aneurysmaprogramma. Het belangrijkste element van het programma is het verder uitbreiden van een biobank en patiëntendatabase. ‘Ons doel is minder sterfte als gevolg van een aneurysma van de aorta in de buik én het verbeteren van de levensverwachting van mensen met een aneurysma’ aldus Ron Balm, vaatchirurg in het Amsterdam UMC en hoogleraar Chirurgie. ‘Om dat te bereiken hebben we inzicht nodig in welke mensen met een aneurysma risico lopen op het scheuren van het aneurysma en welke mensen niet’, noemt Dink Legemate, vaatchirurg en hoogleraar Chirurgie in het Amsterdam UMC.

Meer informatie

De teek de baas

Per jaar zijn er meer dan 1,5 miljoen tekenbeten in Nederland. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de Borrelia-bacterie bij zich. Deze bacterie kan de ziekte van Lyme veroorzaken. De beet van een besmette teek kan ingrijpende consequenties hebben. Wat begint als een rode ring op de huid, kan -vaak na een lange medische speurtocht- leiden tot gevorderde ziekte van Lyme met ernstige fysieke gevolgen zoals hartproblemen, reumatische klachten, chronische vermoeidheid en zenuwuitval of hersenbeschadiging. De ziekte komt steeds vaker voor; in 2017 circa 27.000 nieuwe gevallen alleen al in Nederland. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van twintig jaar geleden.

Meer informatie

Boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Van alle mensen boven de 40 jaar krijgt 25% een keer last van boezemfibrilleren. Naast dat de hartspier oververmoeid kan raken, hebben mensen met boezemfibrilleren een grotere kans op een beroerte. De bestaande behandelingen zijn niet bij alle patiënten effectief, maar we weten niet goed waarom. Het is daarnaast moeilijk te bepalen waarom iemand boezemfibrilleren krijgt. Daarom maken onderzoekers van Amsterdam UMC een model, om te kunnen bekijken wat er nu exact gebeurt.

Meer informatie

Onderzoek naar lymfeklierkanker

Ongeveer één op de 50 personen krijgt tijdens zijn of haar leven de diagnose lymfeklierkanker. In Nederland komen er per jaar meer dan 4.000 nieuwe patiënten bij en overlijden meer dan 1.000 patiënten als gevolg van deze ziekte. In Amsterdam UMC doen we onderzoek naar nieuwe (combinatie-) therapieën. Het doel is om de behandeling en prognose voor patiënten met lymfeklierkanker aanzienlijk te verbeteren.

Meer informatie

Hematologie

Acute Myeloïde Leukemie (AML) is een levensbedreigende kwaadaardige ziekte van het beenmerg. De ziekte ontstaat doordat een voorloper van gezonde witte bloedcellen kwaadaardig wordt en zo hard gaat groeien dat het gezonde beenmerg verdrongen wordt. Internist-hematoloog dr. Mette Hazenberg doet onderzoek dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe therapieën die de prognose van Acute Myeloïde Leukemie (AML) aanzienlijk verbeteren.

Meer informatie

Erfelijkheidsonderzoek naar plotse hartdood

Elke week sterven in Nederland 300 mensen aan een plotselinge hartdood door hartritmestoornissen tijdens een hartinfarct. Het is een van de meest voorkomende doodsoorzaken waarbij erfelijkheid een belangrijke rol speelt. In Amsterdam UMC, locatie AMC doen wij onderzoek naar plotse hartdood. Ons doel is het voorkomen van dood door hartfalen.

Meer informatie

Ziekte van Huntington

Eén op de tienduizend mensen krijgt de ziekte van Huntington, waarbij bepaalde hersengebieden langzaam worden aangetast. Er bestaat nog geen behandeling voor de ziekte van Huntington. In Amsterdam UMC, locatie AMC, doen wij onderzoek naar deze erfelijke ziekte. Ons doel is het ontwikkelen van een therapie.

Meer informatie