Over Acute Myeloïde Leukemie

Dr. Hazenberg en haar team onderzoeken hoe het afweersysteem van de stamceldonor een afweer reactie maakt tegen de leukemie van de patiënt. ‘Mijn vader was gastro-enteroloog en wilde liever niet dat ik in zijn voetsporen trad. Hij was er altijd voor zijn patiënten en had weinig tijd voor zijn gezin. Dat wilde hij mij besparen. Op een dag nam hij me mee naar een live endoscopisch onderzoek. ‘Als ze dat ziet, dan wil ze niet meer’, was zijn idee. Maar ik vond het juist heel interessant en het weerhield me er niet van om ook arts te worden.'

Positieve energie

'Na mijn co-schappen deed ik promotie-onderzoek naar de impact van HIV-infecties op het afweersysteem en daarna werkte ik als postdoc aan het Gladstone Institute of Virology and Immunology in San Francisco. Uiteindelijk maakte ik de switch van HIV immunologie naar de stamceltransplantatie immunologie en startte ik als internist-hematoloog. Het is de intensiteit van de patiëntenzorg die me drijft. Als hematoloog tref ik mensen op een heel kwetsbaar moment in hun leven, mijn patiënten kijken vaak letterlijk de dood in de ogen. Het is dan aan ons team om ze er doorheen te trekken. Als het lukt om ze beter te maken, geeft dat zoveel positieve energie. Maar ook als ik mijn patiënten niet kan genezen, wil ik ze samen met ons team de best mogelijke zorg geven in hun laatste levensfase.'

Nieuw perspectief

'Ik kreeg de kans onderzoek op te zetten naar herstel van het afweersysteem na stamceltransplantaties. Deze transplantaties worden nu vooral gedaan bij patiënten met leukemie en lymfklierkanker. Als de risico’s ervan niet zo groot zouden zijn, zou het ook voor andere ziekten een heel sterk middel kunnen zijn. Van alle mensen die een stamceltransplantatie ondergaat, overlijdt vijftien tot dertig % aan de bijwerkingen ervan. Dit aantal moet naar beneden. Dat is ons doel. Er wordt steeds meer duidelijk. Zo weten we inmiddels welke cellen het afweersysteem kunnen beschermen tegen de bijwerkingen van de transplantatie. Verder onderzoek moet nu uitwijzen hoe we deze cellen kunnen ‘boosten’ om voldoende bescherming te bieden. Zonder de steun van mijn donateur via de AMC Foundation, waren we niet zover gekomen als we nu zijn. Deze donateur wilde echt iets vernieuwends en was niet bang voor een project dat ook heel goed had kunnen mislukken. En juist dat simpele feit heeft nu geleid tot nieuw perspectief voor mijn patiënten.’

Meer over het onderzoek naar Acute Myeloïde Leukemie.

Eerdere berichten in de rubriek 'Onderzoeker vertelt' teruglezen?