Aneurysma in de buik

Onderzoekers Ron Balm en Dink Legemate werken met hun onderzoeksteam aan het aneurysmaprogramma. Het belangrijkste element van het programma is het verder uitbreiden van een biobank en patiëntendatabase. ‘Ons doel is minder sterfte als gevolg van een aneurysma van de aorta in de buik én het verbeteren van de levensverwachting van mensen met een aneurysma’ aldus Ron Balm, vaatchirurg in het Amsterdam UMC en hoogleraar Chirurgie. ‘Om dat te bereiken hebben we inzicht nodig in welke mensen met een aneurysma risico lopen op het scheuren van het aneurysma en welke mensen niet’, noemt Dink Legemate, vaatchirurg en hoogleraar Chirurgie in het Amsterdam UMC.

Patiëntendatabase en biobank

In 2015 is een patiëntendatabase en een biobank opgezet. Hierin worden gegevens van patiënten met aneurysma opgeslagen, maar ook bloed, weefsel en CT-scans, waarmee onderzoek kan worden gedaan. Doel is dat meer ziekenhuizen hieraan gaan meedoen - hoe meer gegevens van patiënten hoe beter het onderzoek. Zo kunnen operatieresultaten beter worden vergeleken, kunnen patiënten met een aneurysma worden gevolgd om de groei van het aneurysma te monitoren en kan inzicht worden verkregen in hoe snel een aneurysma groeit. En heel belangrijk; er kan worden onderzocht waarom een aneurysma bij de ene persoon wel scheurt en bij de ander niet. Maar ook andere onderzoeksvragen komen aan bod; speelt genetica bijvoorbeeld een rol bij het ontwikkelen van een aneurysma? En kan door het gebruik van nieuwe beeldtechnieken worden bepaald of een patiënt geopereerd moet worden of niet.

Wat is een aneurysma van de aorta in de buik?

De aorta is het belangrijkste bloedvat in het lichaam. Een aneurysma van de aorta in de buik is een plaatselijke verwijding of uitstulping van deze slagader in de buik. Als de verwijding toeneemt, bestaat de kans op scheuren van het aneurysma. De bloeding die dan ontstaat is levensgevaarlijk. Het acute bloedverlies is de reden waarom snel chirurgisch ingrijpen bij een gescheurd aneurysma absoluut noodzakelijk is. Drie van de vier patiënten met een gescheurd aneurysma komen te overlijden. De kans op overleving is afhankelijk van de snelheid waarmee de patiënt op de operatietafel ligt.

Behandeling

Patiënten, waarbij een aneurysma wordt ontdekt, worden ofwel geopereerd ofwel er wordt gecontroleerd hoe het aneurysma zich ontwikkelt. Een aneurysma wordt geleidelijk groter. Soms wordt uit voorzorg geopereerd want hoe groter het aneurysma wordt, hoe groter de kans is op scheuren. Patiënten met klachten die kunnen wijzen op een scheur van het aneurysma worden direct geopereerd. Als het aneurysma scheurt is gelijk opereren de enige optie.

Feiten en cijfers

  • Een aneurysma van de aorta in de buik komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
  • In Nederland vinden jaarlijks ongeveer 3000 operaties aan een aneurysma van de aorta in de buik plaats.
  • Van alle patiënten met een gescheurd aneurysma overlijdt ongeveer 70%.
  • Van de patiënten met een gescheurd aneurysma die in het ziekenhuis komen en die worden geopereerd, overlijdt ongeveer 30%.
  • Van de 3000 patiënten, die worden geopereerd, wordt ongeveer 2/3 preventief geopereerd en 1/3 acuut.
  • Ook de preventieve operatie is niet zonder risico, afhankelijk van de gebruikte operatietechniek overlijdt 1 op 100 tot 1 op 25 aan deze ingreep.
  • Van degenen die de operatie overleven krijgen 20 van de 100 een ernstige complicatie, zoals een hartinfarct, longinfectie of nierfunctiestoornis.
Ron Balm en Dink Legemate Ron Balm en Dink Legemate

Door wie?

In het aneurysma-onderzoek werkt het Amsterdam UMC samen met andere UMC’s. Ook zijn er al verschillende internationale samenwerkingen, onder meer met Stanford University en de University of Porto.

Lees ook een interview met de onderzoekers.

Zelf bijdragen?
U kunt direct doneren via steunamc.nl. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om samen de mogelijkheden door te nemen in een persoonlijk gesprek. Tel.: 020-5661776, e-mail: amcfoundation@amc.nl.