De teek de baas

Per jaar zijn er meer dan 1,5 miljoen tekenbeten in Nederland. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de Borrelia-bacterie bij zich. Deze bacterie kan de ziekte van Lyme veroorzaken. De beet van een besmette teek kan ingrijpende consequenties hebben. Wat begint als een rode ring op de huid, kan -vaak na een lange medische speurtocht- leiden tot gevorderde ziekte van Lyme met ernstige fysieke gevolgen zoals hartproblemen, reumatische klachten, chronische vermoeidheid en zenuwuitval of hersenbeschadiging. De ziekte komt steeds vaker voor; in 2017 circa 27.000 nieuwe gevallen alleen al in Nederland. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van twintig jaar geleden.

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum

In Amsterdam UMC huist het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC). Het AMLC is een expertisecentrum op het gebied van de ziekte van Lyme en is partner van het Nederlandse Lymeziekte-expertise centrum (NLe). In het centrum verlenen specialisten van verschillende disciplines zorg aan patiënten met een vermoeden op de ziekte van Lyme of een andere door teken overdraagbare aandoening. De kracht van het centrum is dat het een samenwerkingsverband is tussen de afdelingen Infectieziekten, Kinderinfectieziekten, Medische Microbiologie, Neurologie, Dermatologie en Reumatologie. Deze samenwerking is belangrijk omdat de ziekte verschillende organen kan aantasten. Ook wordt in het AMLC gewerkt aan het verder verbeteren van preventie, diagnostiek en behandeling van de ziekte. Zo wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een vaccin tegen de ziekte van Lyme, maar wordt ook gefocust op het ontwikkelen van een diagnostische test voor de ziekte van Lyme. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar andere ziekten door tekenbeten.

Onderzoek naar een vaccin

Een vaccin tegen de teek voor mensen bestaat nog niet. Een dergelijk vaccin zou kunnen voorkomen dat de teek zich goed kan voeden en ziekteverwekkers kan overbrengen. Een anti-teken vaccin zal dus niet alleen de ziekte van Lyme voorkomen, maar ook andere ziekten door tekenbeten. Naast de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, kan de teek ook andere bacteriën, virussen en zelfs parasieten overbrengen die gevaarlijk zijn voor de mens. De ziekte van Lyme is wel de meest voorkomende tekenbeetziekte en daarom wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe vaccins tegen de Lymebacterie zelf.

Ontwikkelen van een diagnostische test

Het aantonen en behandelen van de ziekte van Lyme is niet altijd eenvoudig. Antistoftesten (zgn. serologische testen) zijn de meest gebruikte testen om de ziekte van Lyme aan te tonen dan wel uit te sluiten. Vooral in de eerste weken na besmetting kunnen deze testen de ziekte nog missen. En na een eerdere behandeling met antibiotica voor de ziekte van Lyme maken deze testen geen (of nauwelijks) onderscheid tussen een oude of juist actieve infectie. Hierdoor is het soms lastig te bepalen wie aanvullend zou moeten worden behandeld en wie niet. Een test die het onderscheid kan maken tussen een oude en een actieve Borrelia infectie zou daarom van grote meerwaarde zijn.

De teek de baas prof. dr. Joppe Hovius

Meer weten?

Lees een interview met prof. dr. Joppe Hovius, internist-infectioloog, hoogleraar Inwendige geneeskunde -met als leerstoel vector- overdraagbare infectieziekten en oprichter en coördinator van het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum. Samen met zijn team werkt hij aan bovengenoemde onderzoeken.

Uw steun is nodig

De Nederlandse overheid geeft helaas niet afdoende prioriteit aan onderzoek naar de ziekte van Lyme en er zijn geen grote collectebusfondsen voor onderzoek naar teken en tekenbeetziekten. Dit terwijl teken en de ziektes die ze overbrengen steeds vaker voorkomen en de impact van de ziekte van Lyme op een patiënt enorm kan zijn. Uw steun is daarom nodig om een stap dichter bij een veilig en werkzaam vaccin tegen Lymeziekte en andere tekenbeetziekten te komen en de diagnostiek en behandeling te verbeteren.

Wilt u bijdragen? U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om samen de mogelijkheden door te nemen in een persoonlijk gesprek.
E-mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl Tel: 020-5661776

Meer over het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum