Erfelijkheidsonderzoek naar plotse hartdood

Elke week sterven in Nederland 300 mensen aan een plotselinge hartdood door hartritmestoornissen tijdens een hartinfarct. Het is een van de meest voorkomende doodsoorzaken waarbij erfelijkheid een belangrijke rol speelt. In Amsterdam UMC, locatie AMC doen wij onderzoek naar plotse hartdood. Ons doel is het voorkomen van dood door hartfalen.

Levensbelang

Het is dan ook van levensbelang om te onderzoeken wélke erfelijke risicofactoren bijdragen aan deze onverwachte hartdood. Door deze erfelijke factoren op te sporen kunnen risicopatiënten in de toekomst namelijk preventief worden behandeld. Het AMC is wereldwijd toonaangevend op het gebied van erfelijkheidsonderzoek bij hartfalen en hartritmestoornissen.

Arthur Wilde Arthur Wilde

Wilt u dit onderzoek steunen?

Maak dan uw bijdrage over op NL11ABNA0488498570 ten name van Stichting AMC Foundation te Amsterdam, o.v.v. "Onderzoek plotse hartdood" en draag bij aan het voorkómen van dood door hartfalen.