Ziekte van Huntington

Eén op de tienduizend mensen krijgt de ziekte van Huntington, waarbij bepaalde hersengebieden langzaam worden aangetast. Er bestaat nog geen behandeling voor de ziekte van Huntington. In Amsterdam UMC, locatie AMC, doen wij onderzoek naar deze erfelijke ziekte. Ons doel is het ontwikkelen van een therapie.

Ziekteverloop

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening waarbij kinderen van patiënten vijftig procent kans hebben de ziekte te krijgen. De eerste symptomen treden meestal op tussen de 35 en 45 jaar. Het meest kenmerkend zijn de onwillekeurige bewegingen die in de loop der jaren verergeren, maar patiënten gaan ook verstandelijk achteruit en krijgen psychische problemen zoals karakterveranderingen en geheugenverlies. Er bestaat nog geen behandeling voor de ziekte van Huntington. AMC-onderzoeker Eric Reits is overtuigd dit te kunnen veranderen. Hij heeft ontdekt waarom de samenklonterende eiwitten bij deze ziekte niet goed worden opgeruimd: de ‘vuilnismannen’ herkennen ze niet.

Wilt u dit onderzoek steunen?

Maak dan uw bijdrage over op NL11ABNA0488498570 ten name van Stichting AMC Foundation te Amsterdam, o.v.v. "Ziekte van Huntington" en draag bij aan de ontwikkeling van een therapie voor de Ziekte van Huntington.