VUmc Fonds Hematologie

Stichting VU Steunfonds Hematologie

Om het voor belangstellenden mogelijk te maken de faciliteiten op de verpleegafdeling en polikliniek te verbeteren en het researchprogramma te ondersteunen, is er een Steunfonds Hematologie. De doelstellingen van het Steunfonds vindt u terug in onze brochure “Voor wie wat geven wil”. Het rekeningnummer is NL26ABNA053.05.80.780 t.n.v. Stichting VU Steunfonds Hematologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.