Vrijwel elke vrouw krijgt gedurende haar leven met minimaal 1 vrouwspecifieke aandoening te maken, bijvoorbeeld endometriose of klachten bij de overgang. Recent onderzoek laat zien dat een tijdige herkenning en diagnose in combinatie met adequate behandeling bij vrouwen in Nederland al 7,6 miljard per jaar kan besparen.

De non-profit organisatie WOMEN Inc. liet door onderzoekers Judith Bosmans en Amrah Schotanus van de VU Amsterdam en met advies van hoogleraar benigne gynaecologie van Amsterdam UMC Judith Huirne en urogynaecoloog Astrid Vollebregt van Spaarne Gasthuis berekenen wat meer kennis over het vrouwenlichaam de samenleving financieel kan opleveren.

Verzuim neemt af

Judith Huirne, die zich al langer inzet voor meer aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen, licht toe: “Uit onderzoek naar 4 aandoeningen blijkt dat een tijdige herkenning en diagnose in combinatie met adequate behandeling bij vrouwen in Nederland al 7,6 miljard per jaar kan besparen. Het hoge bedrag is te verklaren doordat verzuim vanwege klachten enorm afneemt, terwijl de zorgkosten voor het behandelen van aandoeningen relatief weinig omhoog gaan. Er is structureel geld nodig voor onderzoek om vrouwen beter te kunnen helpen, klachten bij vrouwen worden nu niet of te laat behandeld.”

Noodzaak voor urgentie

Het onderzoeksrapport werd deze week aangeboden aan demissionair minister Dijkstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en demissionair minister Van Weyenberg van Financiën (zie foto hieronder). De ministers gaven aan geschokt te zijn over de uitkomsten en onderschrijven de noodzaak voor urgentie. Minister Dijkstra wil aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen nadrukkelijker op de kaart zetten. In een reactie aan de kamer naar aanleiding van het eerdere onderzoek dat door Huirne en Vollebregt geïnitieerd is, schrijft ze dat ze de komende jaren enkele miljoenen per jaar beschikbaar stelt voor het uitvoeren van de kennisagenda die nu wordt opgesteld.

Het onderzoeksrapport werd deze week aangeboden aan demissionair minister Dijkstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en demissionair minister Van Weyenberg van Financiën
Het onderzoeksrapport werd deze week aangeboden aan demissionair minister Dijkstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en demissionair minister Van Weyenberg van Financiën

Onbegrijpelijk

Ook roept Dijkstra de sector op om verantwoordelijkheid te nemen en academische centra om vrouwspecifiek onderzoek en zorg te prioriteren. Een inhaalslag is nodig. Minister Dijkstra: “Als je je bedenkt dat we in ons land ruim 8,8 miljoen vrouwen hebben, en dat bijna iedere vrouw te maken krijgt met zo’n aandoening, dan is het toch onbegrijpelijk dat hier zo weinig kennis over is. En zonder deze kennis kunnen we deze aandoeningen niet goed behandelen. Daar mogen we niet langer van wegkijken. Want een probleem van vrouwen, is een probleem van iedereen.”

Fotografie: Adobe stock en VWS