Veel patiënten met een hersentumor hebben last van hinderlijke spanningen of bezorgdheid. Dit kan een grote impact hebben op hun dagelijks leven. Onderzoekers van Amsterdam UMC willen kijken of deze klachten verminderen door de patiënten te behandelen met een vorm van cannabis (CBD).

Patiënten met een hersentumor gebruiken regelmatig een vorm van cannabis om spanningsklachten en bezorgdheid te verminderen. Het is nog nooit goed onderzocht of dit echt het welzijn verbetert. Cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC) zijn de belangrijkste actieve ingrediënten van cannabis. CBD kan een rustgevend effect hebben en THC geeft het “high” gevoel dat mensen kunnen herkennen van het roken van een joint. De onderzoekers vermoeden dat cannabidiol het welzijn kan verbeteren. Om te achterhalen of dit inderdaad zo is, vergelijken zij in hun onderzoek de werking van CBD-tabletten (die een verwaarloosbare hoeveelheid THC bevatten, en waar men niet ‘high’ van wordt of verslaafd aan raakt) met de werking van een tablet zonder werking (placebo). De onderzoekers verwachten de resultaten van de studie over drie tot vijf jaar. Positieve resultaten kunnen bijdragen aan het goedkeuren van CBD voor de behandeling van klachten bij patiënten met een hersentumor.

Aanpak

De onderzoekers zoeken 55 patiënten die mee willen doen aan het onderzoek. Het onderzoek duurt in totaal acht weken. De patiënten krijgen vier tabletten per dag (CBD of placebo, loting bepaalt dit). Deze nemen de deelnemers de eerste drie weken in, dan volgt een pauze van twee weken, gevolgd door weer drie weken tabletten slikken. Voor het onderzoek moeten de patiënten vier keer naar het ziekenhuis komen, onder andere voor het prikken van bloed. Verder vullen de deelnemers zes keer online vragenlijsten in. Tenslotte is er wekelijks een vragenlijst over bijwerkingen.

Wilt u meedoen aan het onderzoek?

Patiënten met een hersentumor (glioom) die de afgelopen twee maanden geen behandeling hebben gehad zoals een operatie, chemotherapie of bestraling kunnen meedoen. Daarnaast moeten deelnemers last hebben van hinderlijke spanningen of bezorgdheid. Gedurende het onderzoek mogen patiënten geen eigen cannabisproducten gebruiken. De CBD die de patiënten in dit onderzoek krijgen, is getest op zuiverheid en is een hogere dosering dan wat bij de drogist te koop is.

Meer weten?

Voor aanvullende vragen of bij interesse kan men contact opnemen via grip_CBD@amsterdamumc.nl.

Foto: Adobe Stock - de foto symboliseert medische cannabis. In de studie worden tabletten voorgeschreven met cannabidiol, een vorm van cannabis (CBD).