Twee Amsterdam UMC’ers ontvangen elk 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij krijgen deze Vici-beurs om de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uit te bouwen.

Het is onbekend hóe het immuunsysteem effect heeft op de rechterhartkamer
Frances de Man
Hoogleraar Pulmonale hypertentie

Hoogleraar Frances de Man richt zicht met haar onderzoeksteam op patiënten met een te hoge bloeddruk in de longslagaders (PAH) die overlijden ten gevolge van rechterhartfalen. Het is bekend dat het immuunsysteem bij deze patiënten overactief is. Het is echter onbekend hóe het immuunsysteem effect heeft op de rechterhartkamer. Ook is niet bekend of het overactieve immuunsysteem alleen effect heeft op de rechterhartkamer of op meer organen. Onlangs is er een nieuw PAH-medicijn (sotatercept) geïntroduceerd dat ook invloed heeft op het immuunsysteem. Daarom is het van extra belang om de rol van het immuunsysteem op de rechterhartkamer te ontrafelen.

We zoeken manieren om bloedvatlekkage bij ziekte tegen te gaan
Stephan Huveneers
Universitair Hoofddocent

Stephan Huveneers, universitair hoofddocent, wil met zijn onderzoek manieren vinden om bloedvatlekkage bij ziekte tegen te gaan. Endotheelcellen in de bloedvatwand zijn nauw met elkaar verbonden via moleculaire verbindingen. Onlangs is ontdekt dat zogeheten ‘signalen’ ervoor zorgen dat deze verbindingen hun kracht blijven behouden, ook als bijvoorbeeld de bloeddruk verandert. Deze cohesie-versterkende eiwitten beschermen daarmee de bloedvaten, doordat de cellen in de bloedvatwand ook onder druk met elkaar verbonden blijven.
Bij patiënten met vaatziekten, zoals bij verhoogde bloeddruk, raken deze verbindingen tussen de cellen van de bloedvatwand echter beschadigd en gaan de bloedvaten lekken. Stephan Huveneers en zijn team van onderzoekers gaan bestuderen hoe endotheelcellen reageren op spanning en stijfheid. Met de opgedane kennis wordt vervolgens gezocht naar mogelijkheden om het lekken van bloedvaten in ziekte tegen te gaan.

Over de Vici-beurs

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke subsidies in Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Dit jaar ontvingen 35 vooraanstaande wetenschappers deze NWO-beurs. Er werden 337 vooraanmeldingen ingediend en 110 uitgewerkte aanvragen.

Fotografie: Shutterstock (hoofdbeeld) en Amsterdam UMC/Anita Edridge (portretten)